Hoạt động được ưa thích tạiDhaka

Các hoạt động của AirAsia - Dhaka

Dhaka

Ride on colourful cycle-rickshaws or expore lush parks and university campuses in Dhaka's main throughfare. Visit Mughal and British monuments that speak of its past or get spiritual at the many mosques and temples in the city.

Làm gì ởDhaka

Còn nhiều ưu đãi thú vị nữa mà bạn có thể thích