Hoạt động được ưa thích tạiFukuoka

Các hoạt động của AirAsia - Fukuoka

Fukuoka

Fukuoka is a modern port city, divided by the Nakagawa River into two sectors; the merchant quarter of Hakata to the east and the castle town of Fukuoka to the west. The city’s culinary specialties include seafood dishes, motsunabe hot pot and tonkotsu ramen that are best enjoyed at a local yatai or food stall.

Làm gì ởFukuoka

Còn nhiều ưu đãi thú vị nữa mà bạn có thể thích