Hoạt động được ưa thích tạiGuilin

Các hoạt động của AirAsia - Guilin

Guilin

Guilin's karst hill landscape on the Li River draws millions of tourists every year. Located in southern China, the city is considered the pearl of China's thriving tourist industry thanks to its natural beauty and historic treasures.

Làm gì ởGuilin

Còn nhiều ưu đãi thú vị nữa mà bạn có thể thích