Hoạt động được ưa thích tạiHangzhou

Các hoạt động của AirAsia - Hangzhou

Hangzhou

Situated in the southern end of the Grand Canal, Hangzhou, one of the seven ancient capitals in China, is blessed with time-honoured history, breathtaking scenery and rich culture.

Làm gì ởHangzhou

Còn nhiều ưu đãi thú vị nữa mà bạn có thể thích