Hoạt động được ưa thích tạiHanoi

Các hoạt động của AirAsia - Hanoi

Hanoi

The charming Vietnamese capital has aged gracefully, while moving swiftly into the future. Visit lakes, parks, the historic quarters, temples and pagodas and discover the essence of Vietnamese culture all in one place.

Làm gì ởHanoi

Còn nhiều ưu đãi thú vị nữa mà bạn có thể thích