Hoạt động được ưa thích tạiHobart

Các hoạt động của AirAsia - Hobart

Hobart

Hobart, Tasmania, offers a contrasting blend of heritage, landscapes and culture, with world-class attractions. From mountain biking up Mount Wellington to sampling fish and chips from a floating fish punt, Hobart offers activities to suit every kind of traveller.

Làm gì ởHobart

Còn nhiều ưu đãi thú vị nữa mà bạn có thể thích