Hoạt động được ưa thích tạiHua Hin

Các hoạt động của AirAsia - Hua Hin

Hua Hin

Hua Hin is the ideal location for a quick getaway from the hustle and bustle of Bangkok. Incredible beaches, majestic mountains, aquatic activities, historical sites, sprawling golf courses and shopping opportunities await you at this seaside resort town.

Hoạt động được ưa thích tạiHua Hin

Làm gì ởHua Hin

Còn nhiều ưu đãi thú vị nữa mà bạn có thể thích