Hoạt động được ưa thích tạiKolkata

Các hoạt động của AirAsia - Kolkata

Kolkata

The former capital of British India, Kolkata's historical grandeur contrasts sharply with up and coming urban centres. This 'City of Joy' is also renowned for its sweets as Bengali sweets are said to be best in India!

Hoạt động được ưa thích tạiKolkata

Làm gì ởKolkata

Còn nhiều ưu đãi thú vị nữa mà bạn có thể thích