Hoạt động được ưa thích tạiManila

Các hoạt động của AirAsia - Manila

Manila

Manila is a bustling city and is rich with arts, culture, history and foodie experiences. The city is a sprawling metropolis with a colourful multi-cultural heritage and exciting nightlife.

Làm gì ởManila

Còn nhiều ưu đãi thú vị nữa mà bạn có thể thích