Hoạt động được ưa thích tạiMiri

Các hoạt động của AirAsia - Miri

Miri

Miri, Sarawak’s second largest city, is the gateway to the state’s fascinating northeast region. This coastal city packed with numerous natural wonders such as the Kelabit Highlands, the national parks of Gunung Mulu, Niah and Lambir Hills, perfect for nature lovers looking to just relax, unwind, and revel in lush greenery.

Làm gì ởMiri

Còn nhiều ưu đãi thú vị nữa mà bạn có thể thích