Hoạt động được ưa thích tạiNha Trang

Các hoạt động của AirAsia - Nha Trang

Nha Trang

Nha Trang is Vietnam’s premier seaside resort-town. It's livelier and more urban in character than other beach destinations in the country, plus it's also the centre for scuba diving in Vietnam.

Làm gì ởNha Trang

Còn nhiều ưu đãi thú vị nữa mà bạn có thể thích