Hoạt động được ưa thích tạiPenang

Các hoạt động của AirAsia - Penang

Penang

The foodie haven of Malaysia, Penang is blessed with a rich multicultural society, which contributes greatly to its sumputuous food scene. With your appetites satiated, stroll along the island's lush parks, peaks and lovely beaches.

Làm gì ởPenang

Còn nhiều ưu đãi thú vị nữa mà bạn có thể thích