Hoạt động được ưa thích tạiPhu Quoc

Các hoạt động của AirAsia - Phu Quoc

Phu Quoc

Phú Quốc is a Vietnamese island off the Gulf of Thailand, known for its emerald waters and beautiful resorts that rest on the palm tree-lined southwest coast. More than half of the island is part of the Phú Quốc National Park, which features mountains, sprawling hiking trails and exotic wildlife.

Hoạt động được ưa thích tạiPhu Quoc

Làm gì ởPhu Quoc

Còn nhiều ưu đãi thú vị nữa mà bạn có thể thích