Hoạt động được ưa thích tạiSandakan

Các hoạt động của AirAsia - Sandakan

Sandakan

Found on Sabah’s east coast, Sandakan is its second-largest town. Here, you’ll find a destination that’s full of religious relics, colonial mansions and haunting mementoes of WWII. It’s also often used as a gateway to Sungai Kinabatangan and Sepilok.

Làm gì ởSandakan

Còn nhiều ưu đãi thú vị nữa mà bạn có thể thích