Hoạt động được ưa thích tạiShanghai

Các hoạt động của AirAsia - Shanghai

Shanghai

Situated on the estuary of Yangtze River, Shanghai serves as the most influential economic, financial and international trade centre in East China.

Làm gì ởShanghai

Còn nhiều ưu đãi thú vị nữa mà bạn có thể thích