Hoạt động được ưa thích tạiSibu

Các hoạt động của AirAsia - Sibu

Sibu

Not only famous for food such as Kampua noodle and Kompia, the ‘swan city’ is the gateway to Borneo's interior on the mighty Rajang River. Discover Ulu and Iban longhouses and the first landing point for Foochow migrants at the heart of Sarawak.

Làm gì ởSibu

Còn nhiều ưu đãi thú vị nữa mà bạn có thể thích