Hoạt động được ưa thích tạiBelitung

Các hoạt động của AirAsia - Belitung

Belitung

Belitung is located off the coast of Eastern Sumatra, Indonesia. It’s a natural paradise, full of pristine soft, white sandy beaches and calm, clear, blue waters, perfect for those looking to disconnect and relax.

Làm gì ởBelitung

Còn nhiều ưu đãi thú vị nữa mà bạn có thể thích