Hoạt động được ưa thích tạiVientiane

Các hoạt động của AirAsia - Vientiane

Vientiane

Vientiane offers a large choice of accommodation, restaurants and cafes with a distinct French style in its architecture. The capital city of Laos is also rich with local culture and is home to stunning Buddhist wats and pagodas.

Làm gì ởVientiane

Còn nhiều ưu đãi thú vị nữa mà bạn có thể thích