Hoạt động được ưa thích tạiXian

Các hoạt động của AirAsia - Xi'an

Xian

Xi'an is the first of China's Four Great Ancient Capitals and played a very important part in shaping Chinese history. As the eastern terminal of the Silk Road and the site of the famous Terracotta Warriors of the Qin Dynasty, this city is one of China's must-visit destinations.

Làm gì ởXian

Còn nhiều ưu đãi thú vị nữa mà bạn có thể thích