menu

清奈 飛往 檳城 的航班

優惠代碼

靈活的旅行時間?選擇 MAA 到 PEN 最便宜的航班

從 清奈 出發的航班常見問題解答 檳城


從 清奈 (MAA) 出發的航班有哪些最佳優惠 檳城 (PEN)?

亞洲航空希望人人都能飛上藍天。正因如此,我們努力確保您獲得從 清奈 飛往 檳城. 的航班廉價機票。預訂亞洲航空,安心前往您心中的目的地。

從 清奈 (MAA) 出發的航班要多久 檳城 (PEN)?

從 清奈 飛往 檳城 的航班平均耗時 13 小時, 49 分鐘.

從 清奈 (MAA) 出發的航班有多遠 檳城 (PEN)?

從 清奈 飛往 檳城 的直航全程約 2,366 千米.

每週有多少趟航班從 清奈 (MAA) 飛往 檳城 (PEN) ?

亞洲航空每週營運 163 趟從 清奈 (MAA) 飛往 檳城 (PEN) 的航班。