menu

深圳 飛往 清奈 的航班

優惠代碼

靈活的旅行時間?選擇 SZX 到 MAA 最便宜的航班

從 深圳 出發的航班常見問題解答 清奈


從 深圳 (SZX) 出發的航班有哪些最佳優惠 清奈 (MAA)?

亞洲航空希望人人都能飛上藍天。正因如此,我們努力確保您獲得從 深圳 飛往 清奈. 的航班廉價機票。預訂亞洲航空,安心前往您心中的目的地。

從 深圳 (SZX) 出發的航班要多久 清奈 (MAA)?

從 深圳 飛往 清奈 的航班平均耗時 18 小時, 31 分鐘.

從 深圳 (SZX) 出發的航班有多遠 清奈 (MAA)?

從 深圳 飛往 清奈 的直航全程約 3,713 千米.

每週有多少趟航班從 深圳 (SZX) 飛往 清奈 (MAA) ?

亞洲航空每週營運 31 趟從 深圳 (SZX) 飛往 清奈 (MAA) 的航班。