Optiontown

AirAsia X dengan kerjasama Optiontown membawakan pilihan keselesaan pengembara yang sentiasa popular kepada anda. Hanya Optiontown boleh menyediakan semua opsyen dibawah dengan bayaran kecil untuk menikmati lebih keselesaan:

  • Pertingkatkan Opsyen Pelancongan (UTo)
  • Opsyen Tempat Duduk Kosong (ESo)

Hanya klik pada tab di sebelah kiri untuk membaca lebih mengenai opsyen ini.

* AirAsia X dengan kerjasama Optiontown menyediakan khidmat Pilihan Naik Taraf Perjalanan (UTo) dan Pilihan Kerusi Kosong (ESo).  Optiontown ialah penyedia perkhidmatan pihak ketiga yang mempertingkatkan perjalanan anda dengan AirAsia dan bukan sebahagian daripada kumpulan syarikat AirAsia.