IMPORTANT: A Processing Fee of up to AU$10 per flight may apply. This fee may not apply when you pay with PayPal.

Fares are quoted per passenger in AUD and include taxes. For bookings made and originating in Australia in AUD, a separate Processing Fee of up to AU$ 10 will be charged per flight per person for payments made with credit and debit cards. Processing Fees may also apply for other bookings. The fee will be displayed on the final payment page. The fee does not apply to one way or return bookings departing from Australia where payment is made using PayPal.

All for one. One for all.

บุคลากรคือรากฐานของสายการบิน

         

นักบิน ลูกเรือ พนักงานต้อนรับ พนักงานที่ทำงานในลานจอด วิศวกร และทีมงาน Allstars ของเราทำงานร่วมกันเพื่อจุดประสงค์เดียวกัน เราพร้อมให้บริการสายการบินราคาประหยัดที่เหนือชั้น เพื่อให้คุณบินไปทุกที่ได้ทุกเวลา

จองตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดที่นี่ 

Captain R Dharmaraj

Chief Pilot Operations
 • นักบินต้องมีประสบการณ์การทำงาน 5 ถึง 10 ปี พร้อมชั่วโมงบินหลายพันชั่วโมง และต้องผ่านการสัมภาษณ์และการสอบที่เข้มงวด กว่าที่จะสามารถก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งกัปตัน นอกจากนี้ นักบินจำกัดเวลาทำงานเพียง 100 ชั่วโมงใน 28 วัน และไม่เกิน 1000 ชั่วโมงต่อปี
 • นักบินของเราผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในระดับสูงสุด ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามแนวทางที่เหมาะสมในด้านการประหยัดเชื้อเพลิง
 • นักบินของเราใช้รันเวย์ตลอดความยาวในการลงจอด เพื่อชะลอเครื่องบินโดยไม่ต้องเพิ่มพื้นที่ปีก จึงเพิ่มความนุ่มนวลในการลงจอด และประหยัดเชื้อเพลิงได้ถึง 17 กก. 


 • ลูกเรือ 4,850 คนของเรามีความหลากหลายและมาจากประเทศต่างๆ ทั่วเอเชีย
 • ลูกเรือแต่ละคนใช้เวลาโดยเฉลี่ย 90-120 ชั่วโมงต่อเดือนอยู่บนเครื่อง และให้บริการแก่ผู้โดยสาร 45 คนในแต่ละเที่ยวบิน
 • ที่แอร์เอเชีย เราตระหนักถึงคุณค่าของบุคลากรแต่ละคน และเราสนับสนุนให้ลูกเรือทำงานอย่างร่าเริงและเป็นมิตร
 • ลูกเรือแต่ละคนผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยและอุปกรณ์ต่างๆ

Farhana Ahmad Faisal

Cabin Crew Manager, OperationsSteven Dickson

Group Head, Ground Operations
 • พนักงานต้อนรับ 1,877 คนจาก 25 ประเทศ ประจำการอยู่ตามจุดต่างๆ ในเครือข่ายของแอร์เอเชีย กรุ๊ป
 • ที่ศูนย์บริการใหญ่ที่สุดของเราอย่างเช่น klia2 พนักงานต้อนรับแต่ละคนให้บริการแก่ลูกค้า 300 รายในแต่ละวัน โดยสามารถเช็คอินผู้โดยสารพร้อมกระเป๋าสัมภาระภายใน 90 วินาที และใช้เวลา 60 วินาทีในการเช็คอินผู้โดยสารที่ไม่มีกระเป๋าสัมภาระ


 • พนักงานที่ทำงานในลานจอด 866 คนในมาเลเซีย ไทย และฟิลิปปินส์ ทำหน้าที่จัดการดูแลกระเป๋าสัมภาระ 1300 ตันในแต่ละวัน โดยในการทำงานแต่ละกะ พนักงานหนึ่งคนอาจต้องขนย้ายกระเป๋ากว่า 2,000 ใบเลยทีเดียว!
 • ทีมงานในลานจอดมีเวลาสูงสุด 18 นาทีต่อรอบในการขนย้ายสินค้าราว 3 ตันและกระเป๋า 300 ใบออกจากเครื่องบิน รวมทั้งทำความสะอาดห้องน้ำและซ่อมบำรุงระบบประปาบนเครื่อง และจัดเตรียมเครื่องบินให้พร้อมสำหรับเที่ยวบินถัดไปภายในเวลาเพียง 25 นาทีหลังจากที่ลงจอด!
 • พนักงานในลานจอดทุกคนทุ่มเททำงานอย่างจริงจัง และแต่ละคนมีความสามารถหลากหลายด้าน เช่น บางคนเป็นนักดนตรีในวงร็อค เป็นสมาชิกคณะลิเกบารัต (การแสดงพื้นเมืองของมาเลเซีย) หรืออยู่ในวงดนตรีพื้นเมืองอินเดีย!

S. Hamid B Mohd Yusof

Head of Department, Ramp ServicesAnaz Ahmad Tajuddin

Group Head, Engineering
 • วิศวกร 80 คนของเราเตรียมพร้อมรองรับการเดินทาง 780 เที่ยวบินต่อวัน
 • โดยวิศวกร 8 คนทำหน้าที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 500 กระป๋องในทุกๆ คืน
 • ในนามของแอร์เอเชีย ทีมงานฝ่ายวิศวกรรมของเราได้รับรางวัลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยม A320 Family Best Operational Excellence Award จากแอร์บัส 2 ครั้งติดต่อกัน

เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

• Processing Fee ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และจะเรียกเก็บสำหรับการชำระเงินผ่าน บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือ ชาร์จการ์ด และ ไดเร็คเดบิต • รวมค่าธรรมเนียมน้ำมัน ค่าธรรมเนียมคาร์บอนออฟเซ็ต (สำหรับเที่ยวบินจาก/สู่ยุโรป) และค่าภาษีสนามบิน (ยกเว้นท่าอากาศยานบางแห่งที่ต้องชำระด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยาน) • ที่นั่งมีจำนวนจำกัดและอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน • เป็นราคาพิเศษสำหรับการสำรองที่นั่งในครั้งแรกเท่านั้น • เป็นราคาสำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว • ต้องชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ครบถ้วนพร้อมกับการสำรองที่นั่ง นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่น • ค่าโดยสารที่แสดงในสกุลเงินอื่นจะขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนณ ปัจจุบัน • ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งที่ยังคงว่างอยู่และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ของสายการบินฯ • สงวนสิทธิ์ในการขอเงินคืนเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว • ผู้โดยสารต้องจัดเตรียมและครอบครองเอกสารประกอบการเดินทางอย่างครบถ้วน (เช่น หนังสือเดินทาง วีซ่า ฯลฯ) • สายการบินฯ สงวนสิทธิ์ปฏิเสธการให้บริการสำหรับผู้โดยสารที่ไม่สามารถแสดงเอกสารประกอบ การเดินทางได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ • ต้องชำระค่าบริการต่างๆ ให้ครบถ้วนพร้อมกับการสำรองที่นั่ง • สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือกำหนดการเดินทางได้โดยต้องชำระค่าเปลี่ยน แปลงตามที่สายการบินฯ กำหนด • ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง • เป็นราคาสำหรับการสำรองที่นั่งออนไลน์ผ่าน www.airasia.com เท่านั้น