ผู้โดยสารเจ็บป่วย/ต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์

เพื่อให้การเดินทางโดยเครื่องบินสะดวกและปลอดภัย ผู้โดยสารที่มีอาการทางการแพทย์จำเป็นต้องมอบใบรับรองแพทย์ที่ถูกต้องโดยลงวันที่ไม่เกิน 7 วันจากวันที่เดินทาง และลงนามในคำชี้แจงการรับผิดชอบแบบจำกัดเมื่อเช็คอิน เพื่อยืนยันว่าผู้โดยสารสามารถเดินทางได้ เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยแอร์เอเชีย กรุณาตรวจสอบ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบิน ข้อที่ 7.3

คำจำกัดความของอาการ/ความเจ็บป่วยทางการแพทย์:

 • อาการทางการแพทย์ที่มีอยู่แล้ว หรือ
 • อาการทางการแพทย์ที่ไม่แน่นอน หรือ
 • ความเจ็บป่วย ความบาดเจ็บ การผ่าตัด หรือเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในระยะอันใกล้ที่ผ่านมา หรือ
 • ความจำนงที่จะไปรับการรักษาที่ต่างประเทศ หรือ
 • โรคติดเชื้อ โรคติดต่อ หรือโรคเรื้อรัง

โปรดทราบ: เนื่องจากการตั้งค่าการปฏิบัติการของเรา เราไม่สามารถยอมรับผู้โดยสารที่จำเป็นต้องมีการให้ออกซิเจนอย่างต่อเนื่องตลอดการเดินทางได้

อาการ/ความเจ็บป่วยทางการแพทย์ที่ไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานใบรับรองแพทย์:

ตราบใดที่อาการหรือการบาดเจ็บยังทรงตัว และผู้โดยสารรู้สึกสบายดี

 • อัมพาต
 • โรคของหน่วยประสาทความเคลื่อนไหว
 • โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง
 • โรคพาร์คินสัน
 • โรคภูมิแพ้อาหารบางชนิด
 • โรคความดันโลหิตสูงหรือโคเลสเตอรอลสูง
 • โรคเบาหวาน
 • โรคเลือด เช่น ภาวะเลือดจาง (โดยมีเงื่อนไขว่าไม่จำเป็นต้องมีการให้ออกซิเจน)
 • โรคลมชัก (เฉพาะเมื่อคุณไม่มีอาการลมชักในช่วง 24 ชั่วโมงก่อนเวลาเครื่องออกเท่านั้น)
 • โรคไขข้ออักเสบ
 • แผลจากแมลง/สัตว์ กัด ต่อย
 • อาการบาดเจ็บเล็กน้อย เช่น อาการบาดเจ็บที่นิ้วมือและนิ้วเท้า ข้อเท้าพลิก ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และรอยบาดขนาดเล็ก
 • อาการเกรียมแดด
 • โรคตับอักเสบชนิด B หรือ C
 • โรคไข้เลือดออก
 • โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อไวรัส
 • ไข้มาลาเรีย
 • อหิวาตกโรค - เมื่ออาการลดลงและผู้โดยสารรู้สึกสบายดีพอที่จะเดินทางได้ และเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจด้านสาธารณสุขของประเทศปลายทางอนุญาตให้เดินทางได้
 • โรคตับอักเสบชนิด A - เมื่อผู้โดยสารรู้สึกสบายดีพอที่จะเดินทาง
 • โรคงูสวัด - หากผื่นไม่มีการไหลซึม หรือมีการปกปิดผื่น
 • ไข้เหลือง - เมื่อผู้โดยสารรู้สึกสบายดีพอที่จะเดินทางได้ และเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจด้านสาธารณสุขของประเทศปลายทางอนุญาตให้เดินทางได้
 • ไข้หวัด - เมื่ออาการดีขึ้นแล้ว


ผู้โดยสารยังไม่จำเป็นต้องแสดงใบรับรองแพทย์สำหรับอาการ/ความเจ็บป่วยทางการแพทย์ต่อไปนี้ ตราบใดที่อาการเหล่านี้เกิดขึ้นก่อนวันที่เดินทางเป็นเวลาสาม (3) เดือน มีอาการคงที่ และผู้โดยสารรู้สึกสบายดีแล้ว (โดยมีเงื่อนไขว่าไม่จำเป็นต้องมีการให้ออกซิเจนระหว่างอยู่บนเที่ยวบิน):

 • อาการหัวใจวาย หรือศัลยกรรมตกแต่งหลอดเลือด
 • โรคหลอดเลือดดำส่วนลึกอุดตัน (DVT) หรือ ภาวะลิ่มเลือดอุดตัดที่ปอด (PE)
 • โรคหลอดเลือดสมอง (CVA) หรืออาการบาดเจ็บที่ศีรษะ
 • การผ่าตัดหัวใจ หน้าอก หรือช่องท้อง
 • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อ หรือการตัดอวัยวะ

 

อาการ/ความเจ็บป่วยทางการแพทย์ที่ต้องมีหลักฐานใบรับรองแพทย์:

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยแต่ไม่จำกัดเพียงรายการของโรคติดเชื้อ โรคติดต่อ และโรคเรื้อรังที่จำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์ และยังระบุถึงระยะเวลาที่ปลอดภัยสำหรับการเดินทาง

ความเจ็บป่วย ผู้โดยสารสามารถเดินทางได้เมื่อใด
ไข้สุกใส 5 วัน หลังจากที่ผื่นขึ้นครั้งแรก โดยมีเงื่อนไขว่าจุดต่างๆ ต้องตกสะเก็ดแล้ว
โรคหัด 5 วัน หลังจากที่ผื่นขึ้นครั้งแรก
โรคคางทูม 5 วัน หลังจากที่อาการบวมเริ่มแสดง
โรคหัดเยอรมัน 5 วัน หลังจากที่ผื่นขึ้นครั้งแรก
วัณโรค หากใบรับรองแพทย์รับรองว่าผู้โดยสารไม่มีอาการติดเชื้อ
โรคไอกรน

5 วัน หลังจากที่เริ่มรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ หรือ 3 สัปดาห์ หลังจากที่มีอาการเริ่มต้น หากไม่ได้รับการรักษา