สัมภาระ

ผู้โดยสารทุกท่านจะได้รับอนุญาตให้นำสัมภาระพกพาติดตัวขึ้นเครื่องได้หนึ่งชิ้น (ต้องมีขนาดไม่เกิน 56 ซม. (สูง) x 36 ซม. (ยาว) x 23 ซม. (หนา)) และสิ่งของส่วนตัวอีกหนึ่งชิ้น (ต้องมีขนาดไม่เกิน 40 ซม. (สูง) x 30 ซม. (ยาว) x 10 ซม. (หนา))

น้ำหนักรวมของสัมภาระทั้งสองชิ้นต้องไม่เกิน 7 กก.

คุณซื้อบริการเสริมแพ็กสุดคุ้ม Premium Flex หรือที่นั่งพรีเมี่ยมแฟลตเบดแล้วหรือยัง? ซึ่งโควต้าน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้ถูกรวมไว้กับค่าบริการเสริมเรียบร้อยแล้ว

หากคุณต้องการน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่องเพิ่ม คุณสามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมได้ตามอัตราน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่อง ดังนี้:

15kg domestic only 20kg 25kg 30kg 40kg
15กก.
เที่ยวบินภายในประเทศเท่านั้น
20กก. 25กก. 30กก. 40กก.

หากคุณเดินทางในเส้นทางสหรัฐอเมริกา คุณสามารถสั่งซื้อได้ตามอัตราดังต่อไปนี้:

20kg 40kg
สัมภาระ 1 ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. สัมภาระ 2 ชิ้น แต่ละชิ้นน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.


เราขอแนะนำให้ซื้อน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่องล่วงหน้าพร้อมกับการสำรองที่นั่งเพื่อที่จะได้ไม่ต้องจ่ายแพงกว่าการซื้อในสนามบิน หรือคุณสามารถสั่งซื้อล่วงหน้าได้ผ่าน บัญชีสมาชิก BIG หรือขณะดำเนินการเว็บเช็คอิน

ซื้อน้ำหนักสัมภาระล่วงหน้า

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่คลิก

สัมภาระใต้ท้องเครื่องสัมภาระพกพาสิ่งของต้องห้ามสัมภาระรอส่งคืน