Checked baggage

นอกเหนือจาก สัมภาระพกพา ที่นำขึ้นเครื่องได้ฟรีแล้ว ค่าโดยสารราคาประหยัดของเราไม่รวมโควตาสัมภาระใต้ท้องเครื่อง. หากท่านซื้อ แพคสุดคุ้ม หรือจองตั๋วโดยสาร Premium Flex หรือ Premium Flatbed โควตาสัมภาระใต้ท้องเครื่องจะถูกรวมไว้ในการจองของท่าน โดยขึ้นอยู่กับชนิดของค่าโดยสาร

ท่านสามารถจองล่วงหน้าผ่านทาง บัญชีสมาชิก BIG ไม่เกิน 4 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินออกเดินทาง หรือระหว่างที่เช็คอินผ่านเว็บ

เที่ยวบินทั้งหมด ยกเว้นเที่ยวบินไป/จากสหรัฐฯ

สัมภาระใต้ท้องเครื่องแต่ละชิ้นจะต้องมีขนาดโดยรวม ไม่เกิน 319 ซม. (สูง + กว้าง + ลึก) และ [น้ำหนักไม่เกิน 32 กก.]

น้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่องที่สามารถจองล่วงหน้า:
เส้นทางในประเทศ - 15 กก., 20 กก., 25 กก., 30 กก. และ 40 กก.
เส้นทางระหว่างประเทศ - 20 กก., 25 กก., 30 กก. และ 40 กก.

ไม่จำกัดจำนวนชิ้นของสัมภาระที่เช็คอินตราบใดที่ไม่เกินโควตาน้ำหนักสัมภาระที่กำหนด

หากท่านไม่ได้จองโควตาสัมภาระใต้ท้องเครื่องล่วงหน้า ท่านสามารถซื้อได้ที่เคาน์เตอร์ในสนามบิน แต่จำกัดไว้ที่ 15 กก. เท่านั้น และจะมีค่าใช้จ่ายแพงกว่าเพราะคิดตามอัตราค่าธรรมเนียมสัมภาระที่สนามบิน

จะคิดค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินต่อกิโลกรัมและต่อเที่ยวบิน (สำหรับเที่ยวบินต่อเครื่อง) สำหรับสัมภาระที่น้ำหนักเกิน

หรือท่านอาจหลีกเลี่ยงปัญหาทั้งหมด โดยเพียงแค่จองโควตาสัมภาระใต้ท้องเครื่องล่วงหน้า

จองล่วงหน้าทันที!

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรายการ [ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ] ของเรา

การเดินทางกับทารกและเด็ก

Iทารกที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปีไม่สามารถจองโควตาสัมภาระใต้ท้องเครื่องล่วงหน้าได้ เด็กที่มีอายุ 2 ปีขึ้นไปจะสามารถจองโควตาสัมภาระใต้ท้องเครื่องล่วงหน้าได้ตามที่ระบุข้างต้น

เมื่อเดินทางกับทารกหรือเด็ก ท่านไม่สามารถนำรถเข็นเด็ก รถเข็น และรถเข็นสำหรับทารกเข้าไปในห้องโดยสารได้ แต่สามารถเช็คอินได้ฟรี ที่นั่งในรถยนต์สำหรับเด็กทุกประเภทจะต้องถูกเช็คอินเช่นกัน โดยเป็นส่วนหนึ่งของโควตาสัมภาระใต้ท้องเครื่องที่ท่านซื้อ

รถเข็นและอุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนที่

<pรถเข็นและอุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนที่สามารถเช็คอินได้ฟรี>
อย่างไรก็ตาม เราไม่ยอมรับรถเข็นและอุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนที่ส่วนใหญ่ที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ หากว่าเรายอมรับอุปกรณ์ดังกล่าว ท่านจะต้องถอดแบตเตอรี่ออกและพกพาเข้าไปในห้องโดยสารของเครื่องบิน</pรถเข็นและอุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนที่สามารถเช็คอินได้ฟรี

อุปกรณ์กีฬา

หากท่านต้องการเช็คอินถุงไม้กอล์ฟ กระดานโต้คลื่น จักรยาน ไม้สกี/สโนว์บอร์ด อุปกรณ์คริกเก็ต และอุปกรณ์ดำน้ำ ท่านจะต้องจองโควตาสัมภาระสำหรับอุปกรณ์กีฬาล่วงหน้า อุปกรณ์กีฬาอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่จะได้รับการยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของโควตาสัมภาระใต้ท้องเครื่อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎระเบียบสำหรับอุปกรณ์กีฬา

เครื่องดนตรี

เครื่องดนตรีขนาดเล็ก เช่น กีตาร์ เชลโล ไวโอลิน หรือวิโอลาที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าสัมภาระในห้องโดยสารที่กำหนด หากว่ามีน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. (ขนาด: สูง 103 ซม. x กว้าง 41 ซม. x ลึก 41 ซม.) อาจนำเข้าไปในห้องโดยสารได้หากมีการซื้อที่นั่งเพิ่มเติมสำหรับเครื่องดนตรีดังกล่าว ไม่มีโควตาสัมภาระในห้องโดยสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อที่นั่งเสริม

การขนส่งวัตถุอันตราย

มีสิ่งของที่ท่านสามารถหรือไม่สามารถใส่ไว้ในสัมภาระที่เช็คอิน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งของในสัมภาระของท่านเป็นไปตาม [กฎระเบียบการขนส่งวัตถุอันตราย] ของเรา

การขนส่งสัมภาระใต้ท้องเครื่องจะต้องเป็นไปตาม [ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่ง] และกฎระเบียบท้องถิ่น