สิ่งของอันตราย

วัตถุอันตรายคือสิ่งของหรือสารที่อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของเครื่องบินหรือผู้โดยสารบนเครื่องได้ กรุณาตรวจสอบว่าท่านไม่ได้แพ็ควัตถุอันตรายที่ระบุไว้ในรายการด้านล่างเข้าเป็นสัมภาระพกพาหรือสัมภาระใต้ท้องเครื่องของท่าน

สิ่งของต้องห้าม

สารกัดกร่อน ก๊าซ ของเหลวไวไฟ วัสดุออกซิไดซ์ เปอร์ออกไซด์อินทรีย์ สารพิษ
           
สารกัมมันตรังสี สารติดเชื้อ วัตถุระเบิด อื่นๆ (เช่นน้ำแข็งแห้งและน้ำมันเบนซิน) ของแข็งไวไฟ วัสดุแม่เหล็ก

 

ห้ามนำของต่อไปนี้มาเป็นสัมภาระ ไม่ว่าจะเช็คอินเข้าใต้ท้องเครื่องหรือพกพาเข้าห้องโดยสาร:

Prohibited อาวุธปืนและกระสุน
Prohibited วัตถุระเบิด ก๊าซไวไฟและไม่ไวไฟ (อย่างเช่นสีสเปรย์ ก๊าซบิวเทน น้ำมันไฟแช็ก)
Prohibited ก๊าซเย็นจัด (เช่น กระบอกดำน้ำที่เต็มแก๊สเต็ม ไนโตรเจนเหลว)
Prohibited ของเหลวไวไฟ (เช่นสี ทินเนอร์ ตัวทำละลาย)
Prohibited ของแข็งไวไฟ (เช่นไม้ขีดไฟ แท่งจุดไฟ)
Prohibited เปอร์ออกไซด์อินทรีย์ (เช่นเรซิน)
Prohibited พิษ
Prohibited สารติดเชื้อ (เช่นไวรัส แบคทีเรีย)
Prohibited สารกัมมันตรังสี (เช่นเรเดียม)
Prohibited สารกัดกร่อน (เช่นกรด ด่าง ปรอท เทอร์โมมิเตอร์)
Prohibited สารแม่เหล็ก สารออกซิไดซ์ (เช่นสารฟอกขาว)
Prohibited อาวุธต่างๆอย่างเช่นอาวุธปืนโบราณ ดาบ มีด หรืออุปกรณ์ในทำนองเดียวกัน อย่างไรก็ตามเราอาจอนุญาตให้ขนส่งอุปกรณ์เหล่านี้เป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้ตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและด้วยเหตุผลพิเศษจริงๆเท่านั้น

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งของอันตรายสำหรับเที่ยวบินไทยแอร์เอเชีย (รหัส FD) คลิก และไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (รหัส XJ) คลิก

ของห้ามพกพา

ห้ามท่านพกพาสิ่งของต่อไปนี้เข้าสู่พื้นที่รักษาความปลอดภัย หรือพกไว้ในกระเป๋าที่จะนำเข้าห้องโดยสาร:

 • อาวุธปืนและอาวุธทุกชนิด
 • วัตถุที่มีคมหรือปลายแหลม
 • อุปกรณ์ไร้คมที่เป็นอันตราย
 • วัตถุระเบิดและสารไวไฟ
 • สารเคมีและสารพิษ
 • มีด (เช่นมีดเดินป่า ดาบ และมีดพก)
 • กรรไกรและวัตถุมีคม/แหลมอื่นๆ (เช่น เหล็กเจาะน้ำแข็ง กรรไกรตัดเล็บ) ที่ผิดกฎหมายท้องถิ่น
 • อาวุธอย่างเช่นแส้ กระบองสองท่อน กระบอง หรือปืนไฟฟ้า
 • ปืนเด็กเล่น / วัสดุที่ดูรูปร่างเหมือนหรือคล้ายปืน กุญแจมือ
 • อุปกรณ์กีฬาอย่างเช่นไม้เบสบอล / คริกเก็ต ไม้กอล์ฟ ไม้ฮ็อกกี้ ไม้สนุก
 • อุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่ที่ไหลหกได้
 • สเปรย์ (สเปรย์แต่งผม น้ำหอม ยาที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์) ห้ามเกิน 0.5 กก./ลิตร ต่อชิ้น และน้ำหนักรวมทุกชิ้นไม่เกิน 2.0 กก./ลิตร
 • รถเข็นเด็ก
 • สิ่งของอื่นที่จัดเป็นวัตถุอันตรายด้านความปลอดภัยตามกฎหมายท้องถิ่น
 • สิ่งของอื่นที่คล้ายหรือทำหน้าที่เหมือนกับสิ่งของที่กล่าวมาข้างต้น

 

รายการนี้ยังไม่ครบ และอาจมีสิ่งของอื่นอีกที่ยังไม่ได้รวมไว้ ณ ที่นี้ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะยึดสิ่งของชิ้นใดก็ตามที่เราเห็นว่าเป็นภัยต่อความปลอดภัยของผู้โดยสารของเรา

นอกจากสิ่งของในรายการข้างต้นแล้ว สนามบินบางแห่งอาจมีข้อห้ามอื่นๆอีก เพื่อให้แน่ใจว่าท่านปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย กรุณาตรวจสอบกับทางสนามบินก่อนออกเดินทาง