สัมภาระอุปกรณ์กีฬา

อุปกรณ์กีฬาดังต่อไปนี้สามารถนำมาเช็คอินได้โดยคิดราคาตาม อัตราค่าธรรมเนียมอุปกรณ์กีฬาผู้โดยสารสามารถจ่ายค่าธรรมเนียมอุปกรณ์กีฬาได้ล่วงหน้าทางอินเตอร์เน็ตในอัตราลดพิเศษ หรือจะจ่ายในอัตราปกติที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสนามบินก็ได้

ข้อควรทราบ: อุปกรณ์ที่ขนส่งแต่ละชิ้นต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 32 กก.

+ กอล์ฟ

+ กระดานโต้คลื่น

กระดานวินด์เซิร์ฟต้องบรรจุอยู่ในถุงวินด์เซิร์ฟและมีความยาวไม่เกิน 277 ซม./109 นิ้ว
หมายเหตุ: กระดานไคท์เซิร์ฟและกระดานบอดี้บอร์ดจะถูกจัดให้อยู่ในประเภทของกระดานวินด์เซิร์ฟ

+ ดำน้ำ

 • เครื่องช่วยหายใจใต้น้ำลึกหนึ่งเครื่อง
 • สายรัดถัง
 • เกจวัดความดันถัง
 • หน้ากาก
 • ตีนกบหนึ่งคู่
 • ชุด/เสื้อดำน้ำ
 • ขวด
 • อุปกรณ์ควบคุมการลอยตัว (BCD)
 • ท่อหายใจ
 • เข็มขัดถ่วงน้ำหนัก
 • ถังทรงกระบอกว่างหนึ่งถัง
หมายเหตุ: สายการบินฯ ไม่รับฝากไฟฉายดำน้ำแบบความเข้มแสงสูงและไฟฉายดำน้ำแบบพกพา (เช่น ไฟฉายกระบอก) ซึ่งต้องใช้งานแบตเตอรี่แบบเปียกที่ชาร์จใหม่ได้หรือแบตเตอรี่ตะกั่วกรดแบบแห้งที่ไม่สามารถชาร์จใหม่ได้ขึ้นเครื่องบินทั้งในรูปแบบของสัมภาระใต้ท้องเครื่องหรือสัมภาระขึ้นเครื่องโดยเป็นไปตาม ข้อบังคับการขนส่งวัตถุอันตราย .

+ จักรยาน

จักรยานต้องแพ็คอยู่ในถุงใส่จักรยาน หรือในกล่อง/ถุงคลุม หรือในห่อพลาสติก. เราไม่รับขนส่งจักรยานที่ไม่ได้แพ็คมาในถุงจักรยานหรือในกล่อง/ถุงคลุม หรือถุงพลาสติก

เตรียมจักรยานให้พร้อมเดินทาง
แฮนด์จักรยาน โดยต้องหันจักรยานให้อยู่ในทิศทางที่อยู่แนวเดียวกับโครงรถ
บันไดถีบ ควรถอดหรือเช็คอิน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อจักรยานคันอื่นหรือสัมภาระใต้ท้องเครื่องอื่นๆ
เกียร์ ควรห่อเพื่อป้องกันความเสียหายให้เรียบร้อย
ยาง ต้องปล่อยลมออก
บังโคลน ควรห่อเพื่อป้องกันความเสียหายให้เรียบร้อย
อุปกรณ์หลุดง่าย อุปกรณ์ดังกล่าวประกอบไปด้วย ที่สูบลม ไฟ ขวดน้ำ ฯลฯ

+ สกี/สโนว์บอร์ด

+ คริกเก็ต

อุปกรณ์กีฬาอื่นๆ ที่ไม่ได้จัดอยู่ในรายการข้างต้น จะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ สัมภาระใต้ท้องเครื่อง.

อย่างไรก็ตาม สายการบินฯ ขอปฏิเสธการขนส่งอุปกรณ์กีฬาดังต่อไปนี้

 • เครื่องร่อน
 • ใบของเรือใบ 
 • เรือคายัก เรือคานู และพาย 
 • ไม้กระโดดสูง 
 • แหลน