เวลาทำการจองตั๋วกรุ๊ป

Group Desk ติดต่อ ชั่วโมงทำการ
บรูไน +673 2333045
bwn_groupdesk@airasia.com
วันจันทร์ ไปยัง วันอาทิตย์: 8.00am to 5.00pm (GMT+8)
จีน +86 512 8555 7717
china_groupdesk@airasia.com
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์: 9.00am to 6.00pm (GMT+8)
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์: ปิดทำการ
กัมพูชา +855 23 6329979
taa_pnhgrp@airasia.com
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์: 9.00am to 6.00pm (GMT+7)
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์: ปิดทำการ
อินเดีย +91-80-48101460
in_groupdesk@airasia.com
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์: 09.30am to 6.30pm (GMT+0530)
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์: ปิดทำการ
อินโดนีเซีย +6221 29 850 850
iaa_groupdesk@airasia.com
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์: 9.00am to 6.00pm (GMT+7)
วันเสาร์: 9.00am to 1.00pm (GMT+7)
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์: ปิดทำการ
ญี่ปุ่น +815068648183
japan_groupdesk@airasia.com
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ : 8am – 5pm (GMT+9)
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์: ปิดทำการ
เกาหลี +82 2 6324 7715
korea_groupdesk@airasia.com
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์: 9am – 6pm (GMT+9) 

วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์: ปิดทำการ
มาเลเซีย AirAsia X / AirAsia X Fly-Thru flights
aax_groupdesk@airasia.com

AirAsia flights
+603 8660 0008
maa_groupdesk@airasia.com
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์: 9.00am to 6.00pm (GMT+8)
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์: ปิดทำการ
พม่า +95-9-457745827
+95-9-457745828
+95-1-658165
taa_rgngrp@airasia.com
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์: 9.00am to 5.30pm (GMT+0630)
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์: ปิดทำการ
ฟิลิปปินส์ paa_groupdesk@airasia.com วันจันทร์ ถึง วันศุกร์: 9.00am to 6.00pm (GMT+8)
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์: ปิดทำการ
สิงคโปร์ saa_groupdesk@airasia.com วันจันทร์ ถึง วันศุกร์: 9.00am to 6.00pm (GMT+8)
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์: ปิดทำการ
ไทย +662 515 9888
taa_groupdesk@airasia.com
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์: 9.00am to 6.00pm (GMT+7)
วันเสาร์: 9.00am to 12.00pm (GMT+7)
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์: ปิดทำการ
เวียดนาม +84-8-73050080
+84-8-73050081
taa_sgngrp@airasia.com
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์: 9.00am to 6.00pm (GMT+7)
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์: ปิดทำการ