เวลาทำการจองตั๋วกรุ๊ป

+ บรูไน

Brunei Group Desk

+673 2333045
วันจันทร์ ไปยัง วันอาทิตย์: 8.00am to 5.00pm (GMT+8)
bwn_groupdesk@airasia.com

+ จีน

+86 512 8555 7717
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์: 9.00น - 6.00น (GMT+8)
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์: ปิดทำการ
china_groupdesk@airasia.com

+ กัมพูชา

+855 23 6329979
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์: 9.00น - 6.00น (GMT+7)
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์: ปิดทำการ
taa_pnhgrp@airasia.com

+ อินเดีย

India Group Desk

+91-80-48101460
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์: 09.30น. - 6.30 น. (GMT+0530)
วันเสาร์, วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์: ปิดทำการ
in_groupdesk@airasia.com

+ อินโดนีเซีย

IAA Group Desk

+6221 29 850 850
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์: 9.00 น. - 18.00 น. (GMT+7)
วันเสาร์: 9.00 น. - 12.00 น. (GMT+7)
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์: ปิดทำการ
iaa_groupdesk@airasia.com

+ ญี่ปุ่น

AAX Japan Group Desk

+815068648183 
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์: 8.00 น. - 17.00 น.(GMT+9)
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์: ปิดทำการ
japan_groupdesk@airasia.com

+ เกาหลี

AAX Korea Group Desk

+82 2 6324 7715
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์: 9.00 น. - 18.00 น.(GMT+9)
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์: ปิดทำการ
korea_groupdesk@airasia.com

+ มาเลเซีย

AAX Group Desk (AirAsia X / AirAsia X Fly-Thru flights)

+603 78411818
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์: 9.00 น. - 18.00 น (GMT+8)
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์: ปิดทำการ
aax_groupdesk@airasia.com

MAA Group Desk (AirAsia flights)

+603 8775 4399
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์: 9.00 น. - 18.00 น. (GMT+8)
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์: ปิดทำการ
maa_groupdesk@airasia.com

+ พม่า

+95-9-457745827/ 457745828, +95-1-658165
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์: 9.00น - 5.30น (GMT+0630)
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์: ปิดทำการ
taa_rgngrp@airasia.com

+ ฟิลิปปินส์

PAA Group Desk

+632 672-7828
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์: 9.00น - 6.00น(GMT+8)
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์: ปิดทำการ
paa_groupdesk@airasia.com

+ สิงคโปร์

Singapore Group Desk

+65 6543 1342
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์: 9.00น - 6.00น(GMT+8)
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์: ปิดทำการ
saa_groupdesk@airasia.com

+ ไทย

TAA Group Desk

+662 515 9888
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์: 9.00 น. - 18.00 น. (GMT+7)
วันเสาร์: 9.00 น. - 12.00 น. (GMT+7)
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์: ปิดทำการ
taa_groupdesk@airasia.com

TAX Group Desk

+662 108 8484
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์: 9.00 น. - 18.00 น. (GMT+7)
วันเสาร์: 9.00 น. - 12.00 น. (GMT+7)
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์: ปิดทำการ
tax_groupdesk@airasia.com

+ เวียดนาม

+84-8-73050080/ +84-8-73050081
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์: 9.00น - 6.00น (GMT+7)
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์: ปิดทำการ
taa_sgngrp@airasia.com