คำถามทั่วไปเกี่ยวกับการชำระเงินผ่านร้านสะดวกซื้อ/ตู้ ATM/ธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต

1. ฉันจะสามารถชำระเงินผ่านร้านสะดวกซื้อ/ตู้ ATM/ธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตได้อย่างไร

การชำระเงินผ่านร้านสะดวกซื้อ/ตู้ ATM/ธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตสามารถทำได้ผ่านเว็บไซต์ภาษาญี่ปุ่นของ AirAsia.com เท่านั้น เลือก "วิธีการชำระเงินอื่นๆ" เมื่อเลือกวิธีการชำระเงิน

2. ฉันสามารถใช้การชำระเงินผ่านร้านสะดวกซื้อ/ตู้ ATM/ธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตสำหรับเที่ยวบินใดบ้าง

สามารถชำระเงินด้วยวิธีดังกล่าวได้เมื่อชำระด้วยสกุลเงินเยนญี่ปุ่นสำหรับเที่ยวบินในประเทศญี่ปุ่น (JW) ของแอร์เอเชีย และเที่ยวบินขาเดียว/ไปกลับนอกประเทศที่เดินทางออกจากประเทศญี่ปุ่น

3. ฉันสามารถชำระเงินผ่านร้านสะดวกซื้อ/ตู้ ATM/ธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตทางไซต์โทรศัพท์มือถือ (มือถือ)ได้หรือทางแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ (มือถือ) ได้หรือไม่

การชำระเงินผ่านร้านสะดวกซื้อ/ตู้ ATM/ธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตไม่สามารถทำผ่านไซต์โทรศัพท์มือถือ (มือถือ)ได้หรือทางแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ (มือถือ) กรุณาทราบเงื่อนไขนี้ด้วย

4. "วิธีการชำระเงินอื่นๆ" หมายถึงอะไร

การชำระเงินผ่านร้านสะดวกซื้อ เช่นเดียวกับการชำระเงินผ่านตู้ ATM ธนาคาร และธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตสามารถทำได้ผ่าน "วิธีการชำระเงินอื่นๆ"

5. ธนาคารใดรองรับการชำระเงินผ่านตู้ ATM/ธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตบ้าง

โปรดตรวจสอบที่นี่สำหรับธนาคารที่สามารถทำการชำระเงินผ่านตู้ ATM/ธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตได้ (สถาบันการเงินที่มีการเชื่อมต่อ)

6. ฉันได้เลือกและทำการสำรองที่นั่งผ่านร้านสะดวกซื้อ/ตู้ ATM/ธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต แต่ไม่สามารถชำระเงินให้เสร็จสิ้น ฉันสามารถสำรองที่นั่งใหม่สำหรับเที่ยวบินเดิมได้หรือไม่

หากการชำระเงินผ่านร้านสะดวกซื้อ/ตู้ ATM/ธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตยังดำเนินการไม่เสร็จสมบูรณ์ คุณจะไม่สามารถสำรองที่นั่งสำหรับเที่ยวบินเดียวกันโดยใช้ชื่อผู้โดยสารเดียวกันได้เป็นเวลา 30 ชั่วโมงหลังจากการสำรองครั้งแรก

7. หากฉันลืมหมายเลขการยืนยันที่จำเป็นสำหรับการชำระเงินผ่านร้านสะดวกซื้อ/ตู้ ATM/ธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต ฉันจะสามารถยืนยันหมายเลขนี้ได้อย่างไร

กรุณาตรวจสอบอีเมล์ของคุณ เนื่องจากหมายเลขการยืนยันที่ต้องการสำหรับการชำระเงินจะถูกส่งไปยังอีเมล์แอดเดรสที่คุณลงทะเบียนเมื่อคุณทำการสำรองที่นั่ง

8. หลังจากสำรองที่นั่งแล้ว ฉันต้องชำระเงินเร็วเท่าใด

กรุณาชำระเงินให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการสำรองที่นั่ง กำหนดชำระเงินจะปรากฏขึ้นบนหน้า "การเลือกวิธีการชำระเงินอื่นๆ" กรุณาทราบว่าการสำรองที่นั่งของคุณจะถูกยกเลิกเมื่อเลยกำหนดชำระเงินไปแล้ว

9. ฉันสามารถชำระเงินได้ที่ร้านสะดวกซื้อใดบ้าง

คุณสามารถชำระเงินได้ที่ Lawson, Family Mart, Sunkus, Circle K, Daily Yamazaki, Yamazaki Daily Store, Three F และ Ministop

10. สามารถผ่อนชำระด้วยการชำระเงินผ่านร้านสะดวกซื้อ/ตู้ ATM/ธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่

ไม่สามารถผ่อนชำระด้วยการชำระเงินผ่านร้านสะดวกซื้อ/ตู้ ATM/ธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต กรุณาชำระเงินเต็มจำนวนเมื่อทำการสำรองที่นั่ง

11. สามารถขึ้นเครื่องโดยแสดงหลักฐานการชำระเงินผ่านร้านสะดวกซื้อ/ตู้ ATM/ธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต (ใบเสร็จ) แทนการแสดงบอร์ดดิ้งพาสได้หรือไม่

ไม่สามารถใช้หลักฐานการชำระเงินหรือใบเสร็จแทนบอร์ดดิ้งพาส หลังจากชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ คุณจะได้รับกำหนดการเดินทางที่ส่งไปยังอีเมล์แอดเดรสที่คุณระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง กรุณาเช็คอินโดยใช้หมายเลขการจอง (หมายเลขการสำรองที่นั่ง) ที่ระบุไว้ในกำหนดการเดินทาง

12. ฉันไม่สามารถชำระเงินผ่านร้านสะดวกซื้อ/ตู้ ATM/ธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตได้ เพราะเหตุใด ฉันจะสามารถชำระเงินผ่านร้านสะดวกซื้อ/ตู้ ATM/ธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตได้อย่างไร

คุณจะไม่สามารถชำระเงินผ่านร้านสะดวกซื้อ/ตู้ ATM/ธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตได้หากคุณพยายามจองเที่ยวบินน้อยกว่า 7 วัน (168 ชั่วโมง) ก่อนกำหนดเวลาของการเดินทาง หากคุณต้องการใช้การชำระเงินผ่านร้านสะดวกซื้อ/ตู้ ATM/ธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต กรุณาสำรองที่นั่งก่อนกำหนดเวลาออกเดินทางตั้งแต่ 7 วัน (168 ชั่วโมง) ขึ้นไป

13. การจองเที่ยวบินของฉันผ่านการชำระเงินผ่านร้านสะดวกซื้อ/ตู้ ATM/ธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตเสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่ฉันสามารถเพิ่มสัมภาระเช็คอินหรือการสำรองที่นั่ง หรือสั่งซื้ออาหารบนเครื่องล่วงหน้าได้หรือไม่ ฉันสามารถเพิ่มบริการได้อย่างไร

คุณสามารถใช้ "บุ๊คกิ้งของฉัน" เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงสัมภาระเช็คอินหรือสำรองที่นั่ง หรือสั่งซื้ออาหารบนเครื่องล่วงหน้า หลังจากที่การชำระเงินผ่านร้านสะดวกซื้อ/ตู้ ATM/ธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยจำเป็นต้องใช้บัตรเครดิต

14. ฉันต้องการจองเที่ยวบิน 7 วันหลังจากวันที่ทำการจอง แต่แท็ก "วิธีการชำระเงินอื่นๆ" ไม่ปรากฏขึ้น

คุณจะไม่สามารถชำระเงินผ่านร้านสะดวกซื้อ/ตู้ ATM/ธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตได้หากคุณพยายามจองเที่ยวบินน้อยกว่า 7 วัน (168 ชั่วโมง) ก่อนกำหนดเวลาออกเดินทาง คุณสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตได้เท่านั้น

15. ฉันไม่สามารถยืนยันการจอง ทำการเปลี่ยนแปลงสัมภาระเช็คอินหรือสำรองที่นั่ง หรือสั่งซื้ออาหารบนเครื่องล่วงหน้าผ่าน "บุ๊คกิ้งของฉัน" ได้

หากคุณเลือกการชำระเงินผ่านร้านสะดวกซื้อ/ตู้ ATM/ธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต คุณจะไม่สามารถยืนยันการจองผ่าน "บุ๊คกิ้งของฉัน" ก่อนที่การชำระเงินจะเสร็จสมบูรณ์ได้ ลงชื่อเข้าใช้ "บุ๊คกิ้งของฉัน" อีกครั้งหลังจากชำระค่าธรรมเนียมแล้ว จากนั้นคุณจะสามารถยืนยันการสำรองที่นั่ง ทำการเปลี่ยนแปลงสัมภาระเช็คอินหรือการสำรองที่นั่ง หรือสั่งซื้ออาหารบนเครื่องล่วงหน้าได้ โปรดทราบว่าจำเป็นต้องใช้บัตรเครดิตสำหรับการชำระเงิน หากคุณใช้ "บุ๊คกิ้งของฉัน" เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงสัมภาระเช็คอิน สำรองที่นั่ง หรือสั่งซื้ออาหารบนเครื่องล่วงหน้า