จองตั๋วเครื่องบินมิริราคาถูก

Checked baggage is excluded in these online fares, but may be added for a fee. Please ensure you read the important fees & charges info for our low cost flights. Advanced bookings are recommended for best availability of cheap flight tickets. Fares are subject to change. Search for current fares here.

จองตั๋วเครื่องบินไปมิริ กับ แอร์เอเชีย - ตั๋วเครื่องบินราคาถูกไป มิริ เริ่มต้นที่ RM94
Departing Arriving All-in-fare from  
จาก กัวลาลัมเปอร์ ไป มิริ RM 154.00 จองด่วน
จาก สิงคโปร์ ไป มิริ SGD 108.00 จองด่วน
จาก โคตาคินาบาลู ไป มิริ RM 94.00 จองด่วน
จาก ยะโฮร์ บาห์รู ไป มิริ RM 144.00 จองด่วน
จาก กูชิง ไป มิริ RM 124.00 จองด่วน
 

เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

• Processing Fee ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และจะเรียกเก็บสำหรับการชำระเงินผ่าน บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือ ชาร์จการ์ด และ ไดเร็คเดบิต • รวมค่าธรรมเนียมน้ำมัน ค่าธรรมเนียมคาร์บอนออฟเซ็ต (สำหรับเที่ยวบินจาก/สู่ยุโรป) และค่าภาษีสนามบิน (ยกเว้นท่าอากาศยานบางแห่งที่ต้องชำระด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยาน) • ที่นั่งมีจำนวนจำกัดและอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน • เป็นราคาพิเศษสำหรับการสำรองที่นั่งในครั้งแรกเท่านั้น • เป็นราคาสำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว • ต้องชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ครบถ้วนพร้อมกับการสำรองที่นั่ง นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่น • ค่าโดยสารที่แสดงในสกุลเงินอื่นจะขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนณ ปัจจุบัน • ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งที่ยังคงว่างอยู่และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ของสายการบินฯ • สงวนสิทธิ์ในการขอเงินคืนเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว • ผู้โดยสารต้องจัดเตรียมและครอบครองเอกสารประกอบการเดินทางอย่างครบถ้วน (เช่น หนังสือเดินทาง วีซ่า ฯลฯ) • สายการบินฯ สงวนสิทธิ์ปฏิเสธการให้บริการสำหรับผู้โดยสารที่ไม่สามารถแสดงเอกสารประกอบ การเดินทางได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ • ต้องชำระค่าบริการต่างๆ ให้ครบถ้วนพร้อมกับการสำรองที่นั่ง • สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือกำหนดการเดินทางได้โดยต้องชำระค่าเปลี่ยน แปลงตามที่สายการบินฯ กำหนด • ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง • เป็นราคาสำหรับการสำรองที่นั่งออนไลน์ผ่าน www.airasia.com เท่านั้น

The site of Malaysia’s first oil well and oil refinery has more than black gold. This city boasts more than a dozen city parks and offers access to four wondrous national parks, where rainforests, caves, waterfalls and limestone pinnacles make for a truly rich ecotourism experience. One of Miri’s best places to visit includes the Niah Caves where history buffs can marvel at the prehistoric spots with red haematite paintings (the only ones in Borneo) on site. If size matters to you, then head on over to the world's largest cave chamber in the Gunung Mulu National Park. For shopping enthusiasts, Tamu Muhibbah is the place to be as there are lots to see, do and buy at this lively native market featuring vendors from different tribes selling exotic produce and unique handicrafts. Don’t forget to have a drink of the Tuak (a local rice wine) and Buah Tarap (a cross between jackfruit and breadfruit) for an authentic Sarawakian taste!

Book cheap flights to Miri Fly to Miri with cheapest airfare Book and travel to Miri with cheapest flights