จองตั๋วเครื่องบินนครพนมราคาถูก

ราคาตั๋วเครื่องบินออนไลน์นี้ยังไม่รวมค่าน้ำหนักสัมภาระเช็คอิน ท่านอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับค่าดำเนินการ กรุณาอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ สำหรับเที่ยวบินราคาประหยัดของเรา กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าเพื่อให้ได้เที่ยวบินที่ดีที่สุดและตั๋วเครื่อง บินราคาถูกสำหรับการเดินทาง ค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลง

จองตั๋วเครื่องบินไปนครพนม กับ แอร์เอเชีย - บินตรงสู่นครพนม เริ่มต้นเพียง1,120 บาท
ต้นทาง ปลายทาง ราคารวมเริ่มต้น  
จาก กรุงเทพฯ - ดอนเมือง ไป นครพนม THB 1,120 จองด่วน
 

เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

• Processing Fee ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และจะเรียกเก็บสำหรับการชำระเงินผ่าน บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือ ชาร์จการ์ด และ ไดเร็คเดบิต • รวมค่าธรรมเนียมน้ำมัน ค่าธรรมเนียมคาร์บอนออฟเซ็ต (สำหรับเที่ยวบินจาก/สู่ยุโรป) และค่าภาษีสนามบิน (ยกเว้นท่าอากาศยานบางแห่งที่ต้องชำระด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยาน) • ที่นั่งมีจำนวนจำกัดและอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน • เป็นราคาพิเศษสำหรับการสำรองที่นั่งในครั้งแรกเท่านั้น • เป็นราคาสำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว • ต้องชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ครบถ้วนพร้อมกับการสำรองที่นั่ง นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่น • ค่าโดยสารที่แสดงในสกุลเงินอื่นจะขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนณ ปัจจุบัน • ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งที่ยังคงว่างอยู่และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ของสายการบินฯ • สงวนสิทธิ์ในการขอเงินคืนเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว • ผู้โดยสารต้องจัดเตรียมและครอบครองเอกสารประกอบการเดินทางอย่างครบถ้วน (เช่น หนังสือเดินทาง วีซ่า ฯลฯ) • สายการบินฯ สงวนสิทธิ์ปฏิเสธการให้บริการสำหรับผู้โดยสารที่ไม่สามารถแสดงเอกสารประกอบ การเดินทางได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ • ต้องชำระค่าบริการต่างๆ ให้ครบถ้วนพร้อมกับการสำรองที่นั่ง • สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือกำหนดการเดินทางได้โดยต้องชำระค่าเปลี่ยน แปลงตามที่สายการบินฯ กำหนด • ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง • เป็นราคาสำหรับการสำรองที่นั่งออนไลน์ผ่าน www.airasia.com เท่านั้น

"เมืองแห่งภูเขา" แห่งนี้ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีเขตชายแดนติดกับประเทศลาวโดยมีแม่น้ำโขงกั้นอยู่ สถาปัตยกรรมต่างๆ ประเพณี สำเนียงการพูด และอาหารของที่นี่สะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าได้รับอิทธิพลจากลาว  พระธาตุพนม(Phra That Phanom) หนึ่งในพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของเมืองนี้ และเป็นวัดของชาวพุทธที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ตามตำนานเล่าว่าภายในพระธาตุแห่งนี้เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระอุรังคธาตุ สถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดถัดไปคือ หาดทรายทองศรีโคตรบู(Si Khotrabun Golden Beach) หาดทรายน้ำจืดที่สวยที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย หาดทรายน้ำจึดน่าทึ่งแห่งนี้จะทอดตัวยาวออกไปถึงกลางแม่น้ำโขงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม ปรากฏการณ์มหัศจรรย์ดังกล่าวนี้ยิ่งทำให้สถานที่แห่งนี้น่าแวะมาเยี่ยมชมอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังมีอุทยานแห่งชาติภูลังกา(Phu Langka National Park) การได้เดินริมแม่น้ำและได้แวะไปที่หาดท้ายเหมือง(Thai Muang Beach) ของที่นี่ นับได้ว่าคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปจริงๆ และแน่นอนว่าต้องห้ามกลับจนกว่าจะได้ลองชิมปลาแม่น้ำโขงสุดแสนอร่อยสดใหม่ของแถบนี้เสียก่อน เอร็ดอร่อยไปกับการรับประทานปลาควบคู่ไปกับน้ำจิ้มรสชาติต่างๆ ของที่นี่

Book cheap flights to Nakhon Phanom Book and travel to Nakhon Phanom with cheapest flights Fly to Nakhon Phanom with cheapest airfare