จองตั๋วเครื่องบินอุดรธานีราคาถูก

ราคาตั๋วเครื่องบินออนไลน์นี้ยังไม่รวมค่าน้ำหนักสัมภาระเช็คอิน ท่านอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับค่าดำเนินการกรุณาอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ สำหรับเที่ยวบินราคาประหยัดของเรา กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า เพื่อให้ได้เที่ยวบินที่ดีที่สุดและตั๋วเครื่อง บินราคาถูกสำหรับการเดินทาง ค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ทุกปลายทาง ► ไป อุดรธานี 
ต้นทาง ปลายทาง ราคารวมเริ่มต้น  
จาก กรุงเทพฯ - ดอนเมือง ไป อุดรธานี 
THB 1,230 จองด่วน
จาก ภูเก็ต  ไป อุดรธานี 
THB 1,680 จองด่วน
 

เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

• Processing Fee ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และจะเรียกเก็บสำหรับการชำระเงินผ่าน บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือ ชาร์จการ์ด และ ไดเร็คเดบิต • รวมค่าธรรมเนียมน้ำมัน ค่าธรรมเนียมคาร์บอนออฟเซ็ต (สำหรับเที่ยวบินจาก/สู่ยุโรป) และค่าภาษีสนามบิน (ยกเว้นท่าอากาศยานบางแห่งที่ต้องชำระด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยาน) • ที่นั่งมีจำนวนจำกัดและอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน • เป็นราคาพิเศษสำหรับการสำรองที่นั่งในครั้งแรกเท่านั้น • เป็นราคาสำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว • ต้องชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ครบถ้วนพร้อมกับการสำรองที่นั่ง นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่น • ค่าโดยสารที่แสดงในสกุลเงินอื่นจะขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนณ ปัจจุบัน • ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งที่ยังคงว่างอยู่และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ของสายการบินฯ • สงวนสิทธิ์ในการขอเงินคืนเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว • ผู้โดยสารต้องจัดเตรียมและครอบครองเอกสารประกอบการเดินทางอย่างครบถ้วน (เช่น หนังสือเดินทาง วีซ่า ฯลฯ) • สายการบินฯ สงวนสิทธิ์ปฏิเสธการให้บริการสำหรับผู้โดยสารที่ไม่สามารถแสดงเอกสารประกอบ การเดินทางได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ • ต้องชำระค่าบริการต่างๆ ให้ครบถ้วนพร้อมกับการสำรองที่นั่ง • สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือกำหนดการเดินทางได้โดยต้องชำระค่าเปลี่ยน แปลงตามที่สายการบินฯ กำหนด • ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง • เป็นราคาสำหรับการสำรองที่นั่งออนไลน์ผ่าน www.airasia.com เท่านั้น

เมืองนี้เป็นสัญลักษณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางที่ราบสูงโคราชและเมืองหลวงของจังหวัดอุดรธานี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการขุดค้นพบหลักฐานทองสำริดชิ้นแรกในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ที่นี่จึงกลายเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีความสำคัญมากและได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก นอกจากนี้ยังมีการค้นพบโบราณวัตถุล้ำค่าอีกมากมายหลายประเภทอีกด้วย เตรียมเงินบาทของคุณให้พร้อมแล้วไปช้อปปิ้งกันที่ หมู่บ้านนาข่าและศูนย์หัตถกรรมบ้านเม่น(Ban Na Kha and Ban Men Handicraft Centre) คุณสามารถเลือกซื้อผ้าคุณภาพดีประเภทต่างๆ อาทิเช่น ผ้าค้อตต้อน ผ้าไหม และผ้าไหมลายขิดในราคาไม่แพงได้ที่นี่! แวะไปวัดพระพุทธบาทบัวบก(Phra Phutthabat Bua Bok) ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า จากนั้นไปว่ายน้ำให้สดชื่นกันต่อที่น้ำตกธารงาม(Than Ngam Waterfall) ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ป่าอันอุดมสมบูรณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับกุง ไม่ว่าคุณต้องการจะรู้เรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ประเพณีวัฒนธรรม ธรรมชาติ หรือกำลังหาแหล่งช้อปปิ้งและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพื่อความสนุกสนาน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักนิยมมาเที่ยวที่อุดรธานี

Book cheap flights to Udon Thani Book and travel to Udon Thani with cheapest flights Fly to Udon Thani with cheapest airfare

You can also view our connecting flights and direct flight schedule.