เที่ยวบินสู่ โฮจิมินห์

Checked baggage is excluded in these online fares, but may be added for a fee. Please ensure you read the important fees & charges info for our low cost flights. Advanced bookings are recommended for best availability of cheap flight tickets. Fares are subject to change.

Book Air Tickets to Ho Chi Minh City with AirAsia - Cheap Airfare to Ho Chi Minh City starts from RM233
Departing Arriving All-in-fare from  
From Bangkok – Don Mueang to Ho Chi Minh City THB 2,450 Book now
From Jakarta to Ho Chi Minh City Rp 1,047,000 Book now
From Kuala Lumpur to Ho Chi Minh City RM 233.00 Book now
 
FLY-THRU (Connecting Flights)
Departing All-in-fare from  
From Shanghai ► via Kuala Lumpur ► to Ho Chi Minh City CNY 1799.00 Book now
From Busan ► via Kuala Lumpur ► to Ho Chi Minh City KRW 323,900 Book now
From Perth ► via Kuala Lumpur ► to Ho Chi Minh City AU$ 369.00 Book now
From Sydney ► via Kuala Lumpur ► to Ho Chi Minh City AU$ 409.00 Book now
From Gold Coast ► via Kuala Lumpur ► to Ho Chi Minh City AU$ 389.00 Book now
From Melbourne ► via Kuala Lumpur ► to Ho Chi Minh City AU$ 389.00 Book now
 

เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

• Processing Fee ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และจะเรียกเก็บสำหรับการชำระเงินผ่าน บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือ ชาร์จการ์ด และ ไดเร็คเดบิต • รวมค่าธรรมเนียมน้ำมัน ค่าธรรมเนียมคาร์บอนออฟเซ็ต (สำหรับเที่ยวบินจาก/สู่ยุโรป) และค่าภาษีสนามบิน (ยกเว้นท่าอากาศยานบางแห่งที่ต้องชำระด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยาน) • ที่นั่งมีจำนวนจำกัดและอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน • เป็นราคาพิเศษสำหรับการสำรองที่นั่งในครั้งแรกเท่านั้น • เป็นราคาสำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว • ต้องชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ครบถ้วนพร้อมกับการสำรองที่นั่ง นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่น • ค่าโดยสารที่แสดงในสกุลเงินอื่นจะขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนณ ปัจจุบัน • ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งที่ยังคงว่างอยู่และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ของสายการบินฯ • สงวนสิทธิ์ในการขอเงินคืนเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว • ผู้โดยสารต้องจัดเตรียมและครอบครองเอกสารประกอบการเดินทางอย่างครบถ้วน (เช่น หนังสือเดินทาง วีซ่า ฯลฯ) • สายการบินฯ สงวนสิทธิ์ปฏิเสธการให้บริการสำหรับผู้โดยสารที่ไม่สามารถแสดงเอกสารประกอบ การเดินทางได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ • ต้องชำระค่าบริการต่างๆ ให้ครบถ้วนพร้อมกับการสำรองที่นั่ง • สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือกำหนดการเดินทางได้โดยต้องชำระค่าเปลี่ยน แปลงตามที่สายการบินฯ กำหนด • ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง • เป็นราคาสำหรับการสำรองที่นั่งออนไลน์ผ่าน www.airasia.com เท่านั้น

Formerly known as Saigon, Vietnam’s largest city is an excellent starting point for Mekong River excursions and day trips to Cu Chi Tunnels and Cao Dai Temple. Stop at the Saigon Opera House to catch a Soul of Vietnam performance and relive historic moments by visiting the Reunification Palace and War Remnants Museum. Shop at Ben Thanh Market and Saigon Square for cheap souvenirs and great gifts to bring home (how about an ao dai and leaf hat?). Get a lift at the grand Notre Dame Cathedral and Giac Lam Pagoda or perk up with Vietnamese coffee by the roadside. Sit down to a steaming bowl of pho noodles, spring rolls and banh mi, Vietnam’s very own baguette. Tet, the Vietnamese New Year, is a great time for flower displays and fireworks. Get away from the crowded avenues and find peace at Mui Ne’s sand dunes and Phu Quoc’s beaches. If you’re short on time, a water puppet show is a unique way to cap your stay.

Book cheap flights to Ho Chi Minh City Book and travel to Ho Chi Minh Citywith cheapest flights and find out Cu Chi tunnels Fly to Ho Chi Minh City with cheapest airfare