เช็คอิน

เพราะการเช็คอินคือขั้นตอนสำคัญสำหรับการเดินทาง เราจึงทำให้การเช็คอินในเที่ยวบินแอร์เอเชีย หรือ แอร์เอเชียเอ็กซ์ เป็นเรื่องง่ายๆ ที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองและมีช่องทางในการเช็คอินที่หลากหลาย ดังนี้:

laptop-web-check-in   mobile-checkin    check-in 
เว็บเช็คอิน   แอร์เอเชียโมบายแอพ
  เช็คอินผ่านตู้คีออสที่ตั้งอยู่ในสนามบินหลายๆ แห่งในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย อินเดีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์

หากคุณมีสัมภาระที่ต้องการทำเช็คอิน คุณสามารถฝากสัมภาระได้ที่เคาน์เตอร์รับฝากสัมภาระภายในสนามบิน

กรุณาเตรียม หนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทาง ให้พร้อมก่อนเช็คอิน

เช็คอินทันที

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม เช็คอิน | พิมพ์บอร์ดดิ้งพาสใหม่อีกครั้ง | เวลาเคาน์เตอร์ปิดทำการ | เวลาขึ้นเครื่อง | บริการโหลดสัมภาระด้วยตัวเอง