เคาน์เตอร์เช็คอิน

เคาน์เตอร์เช็คอินเปิดให้บริการสำหรับทุกเที่ยวบินของแอร์เอเชีย เพียงไปที่สนามบินพร้อมกับเอกสารการเดินทางของคุณ แล้วเช็คอินผ่านเคาน์เตอร์ของเราพร้อมรับบัตรขึ้นเครื่อง


ข้อกำหนดการให้บริการ


  เที่ยวบินภายในประเทศของแอร์เอเชีย เที่ยวบินระหว่างประเทศของแอร์เอเชีย เที่ยวบินแอร์เอเชียเอ็กซ์
เคาน์เตอร์เปิดให้บริการ

2 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง

3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง

เคาน์เตอร์ปิดบริการ

45 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง

1 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางการเช็คอินที่ท่าอากาศยาน klia2

หากคุณเดินทางจากท่าอากาศยาน klia2คุณต้องเช็คอินด้วย บริการเช็คอินด้วยตัวเอง ผ่านช่องทางต่างๆ ที่สายการบินฯ เปิดให้บริการ หากคุณไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อกำหนดการเช็คอินด้วยตัวเอง คุณสามารถใช้บริการเช็คอินที่เคาน์เตอร์ของเราได้


  เที่ยวบินภายในประเทศของแอร์เอเชีย เที่ยวบินระหว่างประเทศของแอร์เอเชีย เที่ยวบินแอร์เอเชียเอ็กซ์
เคาน์เตอร์เปิดให้บริการ

2 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง

3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง

เคาน์เตอร์ปิดบริการ

1 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง


ค่าธรรมเนียมการเช็คอินผ่านเคาน์เตอร์

มีการเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียม สำหรับผู้โดยสารที่เช็คอินเที่ยวบินภายในประเทศมาเลเซียผ่านเคาน์เตอร์ เพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมที่จะเกิดขึ้น เราขอแนะนำให้คุณดำเนินการเช็คอินด้วยตัวเองกำหนดเวลาการให้บริการเช็คอินอาจแตกต่างกันไปตามท่าอากาศยานแต่ละแห่ง สนามบินมีคิวยาวเนื่องจากการตรวจสอบความปลอดภัยที่ละเอียดถี่ถ้วน เราขอแนะนำให้คุณเผื่อเวลาเช็คอินล่วงหน้าและตรงไปยังประตูทางออกขึ้นเครื่องทันที