ตรวจสอบเอกสาร

กรุณาเข้ารับตรวจสอบก่อนเดินทาง เพราะเราอยากให้ท่านเดินทางได้อย่างราบรื่นและมีความสุขที่สุด!

ทำไม?

เราต้องยืนยันตัวตนของท่านโดยใช้เอกสารประกอบการเดินทางของท่าน (เช่นบัตรประจำตัว หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ ฯลฯ) เพื่อเป็นมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับท่าน.

อะไรบ้าง?

เอกสารที่ท่านต้องใช้สำหรับ:-

เที่ยวบินในประเทศ

  • บัตรประจำตัว / หนังสือเดินทาง / ใบขับขี่.
    หมายเหตุ: สำหรับประเทศมาเลเซียห้ามใช้ใบขับขี่
  • ทารกและเด็กให้ใช้สูติบัตร

เที่ยวบินนานาชาติ

  • หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุเหลืออีกอย่างน้อย 6 เดือน
  • ตั๋วไปกลับ / เดินทางต่อ (ถ้าต้องใช้)
  • Visa (ถ้าต้องใช้)
ห้ามใช้หลักฐานที่เป็นไฟล์ภาcพ ไม่ว่าจะในรูปแบบใด.

ถ้าท่านมีเอกสารที่จำเป็นไม่ครบ ทางเราก็มีสิทธิ์ปฏิเสธการเดินทางของท่าน เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารคนอื่น.

ใครบ้าง?

ทุกคนที่เดินทางกับเที่ยวบินของแอร์เอเชียหรือแอร์เอเชียเอ็กซ์ทุกเที่ยว

อย่างไร?

เที่ยวบินของแอร์เอเชีย

ให้ท่านไปที่เคาน์เตอร์ฝากส่งสัมภาระ / ตรวจเอกสารที่ห้องผู้โดยสารขาออกหรือที่ประตูขึ้นเครื่อง (Boarding gate).

แอร์เอเชียเอ็กซ์ (เที่ยวบิน D7)

เนื่องจากข้อกำหนดด้านวีซ่า / หนังสือเดินทาง และการเข้าเมือง; ผู้โดยสารจะต้องไปที่เคาน์เตอร์ฝากส่งสัมภาระ / ตรวจเอกสารก่อนไปที่ประตูขึ้นเครื่อง.

 

 

การตรวจสอบเอกสาร

เมื่อไม่มีสัมภาระที่จะฝากส่งใต้ท้องเครื่อง

การตรวจสอบเอกสาร
เมื่อมีสัมภาระที่จะฝากส่งใต้ท้องเครื่อง
  ไปที่เคาน์เตอร์ตรวจเอกสาร ไปที่เคาน์เตอร์ฝากส่งสัมภาระ
เส้นทางบินในประเทศ แอร์เอเชีย ระหว่าง2 ชั่วโมง - 45 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง (ท่าอากาศยานอื่น)
ระหว่าง 2 ชั่วโมง - 60 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง (klia2)
เที่ยวบินระหว่างประเทศ แอร์เอเชีย และ แอร์เอเชียเอ็กซ์ ระหว่าง 3 ชั่วโมง - 1 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง

หมายเหตุ: กรุณาไปที่เคาน์เตอร์ฝากส่งสัมภาระ (Baggage Drop Counter) ของสถานีที่ไม่มีเคาน์เตอร์ตรวจเอกสารโดยเฉพาะ.

เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วไปไหนต่อ?

เสร็จแล้วครับ! ขอให้มีความสุขกับการเดินทางของท่าน ขอบคุณที่ท่านเลือกใช้บริการของแอร์เอเชีย.