เว็บเช็คอิน

จะต้องยืนต่อแถวในสนามบินไปอีกทำไม... เมื่อคุณสามารถเช็คอินได้เองง่ายๆ ผ่านเว็บเช็คอิน! ประหยัดเวลาได้มากขึ้นกับบริการเว็บเช็คอิน!

หมายเหตุ: ผู้โดยสารที่เดินทางจากท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ 2 (klia2) จะต้องเช็คอินผ่านบริการเช็คอินด้วยตัวเองตามช่องทางต่างๆ ที่สายการบินเปิดให้บริการ กรุณาตรวจสอบว่าคุณมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อกำหนดการเช็คอินด้วยตัวเองก่อนเริ่มใช้งาน . การรับทราบและปฏิบัติตาม ข้อบังคับการเข้าเมืองปลายทางถือเป็นความรับผิดชอบของผู้โดยสาร.

การเช็คอิน

ใช้งานเว็บเช็คอินได้อย่างง่ายๆ และรวดเร็ว!

ด้วย คู่มือแนะนำการใช้เว็บเช็คอิน จะช่วยให้คุณใช้งานเว็บเช็คอินได้อย่างถูกต้องและหลีกเลี่ยงความวุ่นวายในสนามบิน. หลังจากเช็คอินผ่านเว็บแล้ว คุณสามารถพิมพ์บอร์ดดิ้งพาสเองได้เลย และไม่ต้องเสียเวลาต่อแถวเพื่อรอรับบอร์ดดิ้งพาสในสนามบินอีกต่อไป.


หากไม่มีเครื่องปริ๊นท์ต้องทำอย่างไร?

ไม่ต้องกังวล! คุณสามารถเลือกวิธีการอื่นๆ ระหว่างทำการเช็คอินผ่านเว็บโดยที่คุณสามารถบันทึกเก็บไว้ได้ ดังนี้:

บาร์โค้ด 2D อีเมล
รับบาร์โค้ด 2D ผ่านสมาร์ทโฟนของคุณ. จากนั้นเพียงสแกนบาร์โค้ดกับ เครื่องคีออส เพื่อสั่งพิมพ์บอร์ดดิ้งพาสที่สนามบินได้เองเช่นกัน. รับบอร์ดดิ้งพาสผ่านทางอีเมล. จากนั้นบันทึกเก็บไว้เพื่อนำไปพิมพ์ในภายหลัง

หลังจากเช็คอิน

หากคุณต้องฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่อง สามารถตรงไปยังเคาน์เตอร์รับฝากสัมภาระได้ทันที. หมายเหตุ: คุณอาจจะต้องเข้ารับการ ตรวจสอบเอกสารประกอบการเดินทาง .

หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจสอบความปลอดภัย ณ จุดตรวจ คุณก็เตรียวตัวเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางในฝันได้เลย!


ควรเช็คอินเมื่อไหร่?

ตารางเวลาต่อไปนี้จะช่วยให้คุณทราบว่าควรเช็คอินเที่ยวบินของคุณเมื่อไหร่:



เที่ยวบินภายในประเทศของแอร์เอเชีย
20140627-wci-aa-bar-domestic-thth

 

เที่ยวบินระหว่างประเทศของแอร์เอเชีย
20140627-wci-aa-bar-international-thth

 

เที่ยวบินแอร์เอเชียเอ็กซ์
20140627-wci-aa-bar-aax-thth