เช็คอินด้วยตัวเอง

หลีกเลี่ยงการต่อแถวเช็คอินที่เคาน์เตอร์ด้วยบริการเช็คอินด้วยตัวเอง! คุณสามารถเช็คอินผ่านเว็บไซต์ มือถือ หรือตู้คีออสได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

ผู้โดยสารที่เดินทางจากท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ 2 (klia2) จะต้องเช็คอินผ่านบริการเช็คอินด้วยตัวเองตามช่องทางต่างๆ ที่สายการบินเปิดให้บริการ หากคุ่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตาม ข้อกำหนดการเช็คอินด้วยตัวเอง กรุณาดำเนินการเช็คอินที่เคาน์เตอร์


  เว็บเช็คอิน โมบายเช็คอิน ตู้คีออส
เวลาที่สามารถเช็คอินด้วยตัวเองได้

เที่ยวบินแอร์เอเชีย ตั้งแต่ 14 วันจนถึง 1 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทาง

เที่ยวบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ ตั้งแต่ 14 วันจนถึง 4 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทาง

14 วันจนถึง 1 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทาง

 

ข้อกำหนดการให้บริการ

ผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้ไม่สามารถใช้บริการเช็คอินด้วยตัวเองได้ กรุณาดำเนินการเช็คอินผ่านเคาน์เตอร์ของสายการบินฯ ณ ท่าอากาศยาน

ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์
ผู้โดยสารที่เดินทางร่วมกับทารก
ผู้โดยสารที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปีและเดินทางโดยลำพัง
ผู้โดยสารที่ทุพพลภาพ และ/หรือ ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
ผู้โดยสารที่มีอาการ/ความเจ็บป่วยทางการแพทย์

หลังจากเช็คอิน

หลังจากเช็คอินเรียบร้อยแล้ว คุณสามารดำเนินการพิมพ์ป้ายติดสัมภาระด้วยตัวเองได้อย่างง่ายๆ จากบ้านของคุณหรือตู้คีออสภายในสนามบิน! ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการพิมพ์ป้ายสัมภาระด้วยตัวเอง คลิก.

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางสู่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ไม่สามารถใช้บอร์ดดิ้งพาสที่พิมพ์จากการเช็คอินด้วยตัวเองผ่านขึ้นเครื่องได้The notification ‘โดยบอร์ดดิ้งพาสที่พิมพ์ออกมาจะมีข้อความ “THIS IS NOT A BOARDING PASS” (นี่ไม่ใช่บัตรขึ้นเครื่อง) ระบุไว้ คุณจะต้องไปดำเนินการต่อที่เคาน์เตอร์ตรวจสอบเอกสาร/รับฝากสัมภาระเพื่อทำการพิมพ์บอร์ดดิ้งพาสที่ใช้ผ่านขึ้นเครื่องได้


ลืมอะไรไปหรือเปล่า?

แม้จะเช็คอินด้วยตัวเองเรียบร้อยแล้ว แต่เพื่อความสบายตลอดการเดินทาง คุณสามารถสั่งจองบริการเสริมต่างๆ เช่น น้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่อง บริการอาหารร้อนบนเครื่อง บริการเลือกที่นั่งถูกใจ และประกันภัยการเดินทางผ่าน เมนูจัดการบุ๊คกิ้ง.