สำนักงานขาย

+ บังกลาเทศ

+ บรูไน

+ จีน

+ อินเดีย

+ อินโดนีเซีย

+ มาเก๊า

+ มาเลเซีย

+ เนปาล

+ ฟิลิปปินส์

+ ซาอุดิอาระเบีย

+ สิงคโปร์

+ ศรีลังกา

+ เวียดนาม

+ ประเทศไทย