ตรวจสอบความปลอดภัยและขึ้นเครื่องอย่างสะดวกและรวดเร็วด้วยระบบ F.A.C.E.S.

FACES-Header

ด้วยความเป็นผู้บุกเบิกด้านการเดินทางและเทคโนโลยี แอร์เอเชียจึงริเริ่มในการใช้ระบบจดจำใบหน้า F.A.C.E.S.* (Fast Airport Clearance Experience System)!

ครั้งแรกในมาเลเซียกับระบบ F.A.C.E.S. ซึ่งเป็นเป็นระบบเทคโนโลยีการจดจำใบหน้าที่นำมาใช้ในการบอร์ดผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ซึ่งดำเนินการโดยแอร์เอเชีย ด้วยความต้องการที่จะทำให้การเดินทางของผู้โดยสารเป็นไปอย่างสะดวกราบรื่น โดยหลังจากที่ลงทะเบียนในระบบแล้วคุณจะสามารถผ่านจุดตรวจสอบความปลอดภัยในสนามบินและขึ้นเครื่องได้อย่างรวดเร็ว!จะใช้งานระบบนี้ได้อย่างไร

ขั้นตอน 1
ลงทะเบียนใช้งาน F.A.C.E.S. เฉพาะการใช้งานครั้งแรกเท่านั้น หรือจนกว่าหนังสือเดินทางจะหมดอายุ/เปลี่ยนใหม่สำหรับ MyKad ที่ตู้คีออสลงทะเบียน โดยใช้หนังสือเดินทางของคุณและ/หรือ MyKad (สำหรับเที่ยวบินในประเทศมาเลเซีย)

ขั้นตอน 2
ดำเนินการเช็คอิน
(อาจทำก่อนการลงทะเบียนได้) และฝากกระเป๋าสัมภาระ

ขั้นตอน 3
ตรวจสอบความปลอดภัยในสนามบิน
ไปที่จุดตรวจสอบความปลอดภัยในสนามบิน สแกนบอร์ดดิ้งพาสของคุณ และดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่สนามบิน"

ขั้นตอน 4
ด่านตรวจคนเข้าเมือง
ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองตามปกติ (สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ)

ขั้นตอน 5
ประตูขึ้นเครื่อง
เข้าสู่ทางออกขึ้นเครื่องอัตโนมัติ เพื่อเข้ารับการตรวจสอบด้วยระบบจดจำใบหน้าและขึ้นเครื่องตามปกติ
*ผู้โดยสารที่ใช้งานระบบ F.A.C.E.S. จำเป็นต้องดำเนินการทุกขั้นตอนให้ครบถ้วนก่อนการขึ้นเครื่อง เปิดให้บริการสำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติเซไน ยะโฮร์ บาห์รู เท่านั้น
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่าน คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับระบบจดจำใบหน้า