บริการ Empty Seat option

Optiontown Empty Seat option (ESo)คุณสามารถได้รับ "พื้นที่ส่วนตัวจริงๆ" ด้วย ทางเลือก Empty Seat option (ESo) ซึ่งเป็นข้อเสนอที่เป็นที่นิยมสำหรับนักเดินทางในการได้รับโอกาสที่จะเก็บที่นั่งว่างที่อยู่ถัดจากที่นั่งของตนโดยจ่ายราคาเล็กน้อย ยกระดับความสะดวกสบายและประสบการณ์ในการเดินทางของคุณ
ทางเลือก ESo เหมาะสำหรับผู้โดยสารที่:
  • เดินทางคนเดียว คุณอาจจะเลือกที่นั่งเพิ่มอีก 2 ที่นั่งในแถว
  • เดินทางเป็นหมู่คณะ 2 คน คุณอาจจะเลือกที่นั่งว่างเพิ่ม 1 ที่นั่งในแถวเดียวกัน หรือ 2 ที่นั่งต่อแถวสำหรับผู้โดยสารแต่ละคน
หากทางเลือก ESo เป็นไปได้ คุณจะได้เพลินไปกับแถวที่นั่ง 3 ที่นั่งที่ทำให้คุณได้ผ่อนคลายอย่างเป็นส่วนตัวและสัมผัสประสบการณ์แอร์เอเชีย เอ็กซ์อื่นๆ อีกมาก คุณมีอภิสิทธิ์ในการใช้ที่นั่งว่างที่กำหนดไว้ตลอดเที่ยวบิน ราวกับที่นั่งปรับนอนหรูหราในห้องผู้โดยสารชั้นประหยัด!

ทางเลือกสำหรับแต่ละเที่ยวบินมีจำนวนจำกัดขึ้นอยู่กับจำนวนแถวที่นั่งว่างและปัจจัยอื่นๆ เพราะฉะนั้น การสมัครลงทะเบียนรายการทางเลือก ESo มิได้เป็นการรับประกันว่าจะได้ที่นั่งว่างแต่อย่างใด คอยเข้าร่วมรายการ ESo เพื่อเพิ่มโอกาสของคุณในการที่จะได้ที่นั่งว่าง!

มารับที่นั่งว่างกับ Optiontown เดี๋ยวนี้เลย!

 


สำรองที่นั่ง
ชั้นประหยัด
ของคุณ

มุ่งไปสู่
เว็บไซต์
Optiontown

เลือก ทางเลือก UTo/ESo Option

เรียกดู
การสำรองที่นั่งของคุณ

สมัครลงทะเบียน
Pay & อัพเกรด
Nominal
ค่าธรรมเนียม (3)

รับอีเมล์
สำหรับสถานะ
UTo/ESo
คืนเงินหากไม่ สำเร็จ


โดยมีทางเลือก: ติดต่อ บริการโทรถามสายพรีเมี่ยมแอร์เอเชีย เอ็กซ์

(1) ) คุณจะได้รับการแจ้งล่วงหน้า 1-3 วันก่อนกำหนดออกเดินทางของเที่ยวบิน แต่ไม่ช้าเกิน 4 ชั่วโมงก่อนกำหนดออกเดินทาง
(2) ทั้งนี้ บริการนี้อาจจมีความแตกต่างไปขึ้นอยู่กับท่าอากาศยานที่ออกเดินทางและระยะเวลาบิน
(3) การอัพเกรดและค่าธรรมเนียมการอัพเกรดขึ้นอยู่กับการมีการให้บริการเปิดอยู่หรือไม่และข้อมูลเรื่องดังกล่าวมีการปรับปรุงอยู่เสมอ ค่าธรรมเนียมการสมัครลงทะเบียนไม่สามารถเรียกคืนได้