ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับประเทศอินเดีย

เนื่องด้วยข้อกำหนดในการเดินทางเข้าสู่ประเทศอินเดียครั้งต่อไปต้องเว้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 เดือนได้ถูกกยกเลิกแล้ว ดังนั้น ชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าประเทศอินเดียได้ตลอดช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในวีซ่า

ทั้งนี้การยกเลิกข้อกำหนดนี้ไม่มีผลต่อผู้มีสัญชาติดังต่อไปนี้:

อัฟกานิสถาน จีน อิหร่าน ปากีสถาน อิรัก ซูดาน บังคลาเทศ ชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากปากีสถานและบังกลาเทศ และ บุคคลไร้รัฐ

กรุณาติดต่อสถานฑูตอินเดียประจำท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบรายข้อมูลเพิ่มเติม