ข้อกำหนดอัตราค่าโดยสาร

ไม่ว่าจะเป็นตั๋วโดยสารประเภท ราคาประหยัด ที่นั่ง Premium Flex หรือที่นั่งปรับนอนได้ พรีเมี่ยมแฟลตเบด ตั๋วโดยสารแต่ละประเภทต่างมีข้อบังคับและสิทธิประโยชน์พิเศษเฉพาะแบบไม่เหมือนกัน


กรุณาเลือกค่าโดยสารที่คุณต้องการจากรายการด้านล่าง เพื่อตรวจสอบข้อกำหนดสำหรับค่าโดยสารในแต่ละอัตรา

ที่นั่งโปรโมชั่น/มาตรฐาน:

  การให้บริการ หมายเหตุ
การเปลี่นแปลงวัน/เวลา  Yes ก่อนเวลาออกเดินทาง ไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง
หมายเหตุ: ต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงและค่าส่วนต่างราคาค่าโดยสาร (ต่อที่นั่งต่อเที่ยวบิน)
การเปลี่ยนชื่อ No  
การเปลี่ยนปลายทาง No  
การคืนเงินค่าโดยสารและบริการเสริม No  
เช็คอินไม่ทันหรือพลาดเที่ยวบิน No ไม่สามารถขอค่าโดยสาร/ค่าใช้จ่ายคืนได้
กรุณาตรวจสอบกำหนดการเดินทางของท่านและเตรียมตัวให้พร้อมตามข้อกำหนดของแต่ละเที่ยวบิน
การเปลี่ยนรายละเอียดการเดินทาง  Yes เปลี่ยนแปลงได้เองผ่านระบบ ‘จัดการบุ๊คกิ้ง’ โดยไม่เสียค่าดำเนินการ (ยกเว้นการเปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร)
ต้องชำระค่าดำเนินการหากเปลี่ยนแปลงผ่านเคาน์เตอร์ของสายการบินฯ
สกุลเงิน   การเรียกเก็บเงินจะเก็บในสกุลเงินของประเทศต้นทาง
เว้นแต่ว่าท่านเลือกชำระด้วยสกุลอื่น
 
 Yes อนุญาต
No    ไม่อนุญาต