คำแนะนำการเดินทาง: แอร์เอเชียและแอร์เอเชียเอ็กซ์แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาออกเดินทางสำหรับเที่ยวบินที่มีกำหนดการเดินทางในช่วงเวลา 10.00 - 10.59 น. และ 13.00 - 13.59 (GMT+7) ในวันที่ 26-29 ก.ย. ดังต่อไปนี้

เซปัง, วันที่ 24 ก.ย. 2559

เที่ยวบินของสายการบินแอร์เอเชียและแอร์เอเชียเอ็กซ์ที่เดินทางจากกัวลาลัมเปอร์ระหว่างวันที่ 26-29 ก.ย. 2559 จะมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางเนื่องจากการปิดน่านฟ้าตามแผนการสำรวจทางอากาศโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทุกเที่ยวบินที่เดินทางจากกัวลาลัมเปอร์ ณ ท่าอากาศยาน klia2 ในช่วงระหว่างเวลา 10.00 - 10.59 น. และเวลา 13.00 - 13.59 (GMT+7) จะมีการเลื่อนกำหนดเดินทางเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการปิดน่านฟ้าตามแผนที่กำหนดไว้

แอร์เอเชียและแอร์เอเชียเอ็กซ์จะแจ้งเตือนผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบผ่านทางอีเมลและ SMS และขอแนะนำให้ผู้โดยสารทุกท่านที่มีกำหนดการเดินทางในช่วงวันและเวลาดังกล่าวตรวจสอบอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับเราเพื่อรับการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงเวลา

ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.airasia.com

เราขอแนะนำให้ผู้โดยสารทุกท่านดำเนินการเช็คอินด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์หรือโมบายแอพ และทำการพิมพ์บอร์ดดิ้งพาสล่วงหน้าก่อนเดินทางไปยังท่าอากาศยาน klia2 ทั้งนี้ เพื่อการเดินทางที่ราบรื่นพร้อมรับคะแนนสะสมแอร์เอเชียบิ๊ก 100 คะแนน

บริการเช็คอินผ่านเว็บไซต์และโมบายแอพพร้อมให้บริการล่วงหน้าตั้งแต่ 14 วันจนถึง 1 ชั่วโมงก่อนเวลาตามกำหนดการเดินทางสำหรับเที่ยวบินของแอร์เอเชียและจนถึง 4 ชั่วโมงสำหรับเที่ยวบินของแอร์เอเชียเอ็กซ์