แอร์เอเชียยกอาคารผู้โดยสาร 4 (T4) สนามบินชางงีสิงคโปร์ เป็นท่าอากาศยานต้นแบบของโลกอนาคต

สิงคโปร์ 16 พฤศจิกายน 2560

แอร์เอเชียยกอาคารผู้โดยสาร 4 (T4) สนามบินชางงีสิงคโปร์ เป็นท่าอากาศยานต้นแบบของโลกอนาคต
(จากซ้ายไปขวา) คุณโลแกน วิลัยธาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แอร์เอเชียสิงคโปร์ คุณโทนี่ เฟอร์นานเดส ประธานเจ้าหน้ากลุ่มสายการบินแอร์เอเชีย ประกาศแผนการก้าวเข้าสู่การเป็นสายการบินดิจิตอล พร้อมยกย่องท่าอากาศยานชางงีให้เป็นท่าอากาศยานต้นแบบแห่งอนาคต

สายการบินแอร์เอเชียประกาศแผนการพัฒนาสู่การเป็นสายการบินดิจิตอล ยกอาคารผู้โดยสาร 4 (เทอมินัล 4) สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ เป็นท่าอากาศยานต้นแบบสำหรับสายการบินราคาประหยัดในอนาคต

ทั้งนี้ แอร์เอเชียพร้อมเรียนรู้การพัฒนาและระบบการปฏิบัติการของอาคารผู้โดยสารแห่งใหม่ล่าสุด เทอมินอล 4 ของท่าอากาศยานชางงี ประเทศสิงคโปร์ ที่เน้นการใช้ระบบดิจิตอล ในการอำนวยความสะดวกให้การเดินทางของผู้โดยสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว และนำมาใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาท่าอากาศยานสำหรับสายการบินราคาประหยัดของกลุ่มสายการบินแอร์เอเชียต่อไป

นายโทนี่ เฟอร์นานเดส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มสายการบินแอร์เอเชีย กล่าวว่า การที่สายการบินแอร์เอเชียย้ายการให้บริการมาอยู่ที่เทอมินอล 4 ถือเป็นก้าวสำคัญของแอร์เอเชียในการยกระดับสู่การเป็นสายการบินดิจิตอล โดยแอร์เอเชียได้เริ่มดำเนินการเข้าสู่กะบวนการดังกล่าวตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการบิน ระหว่างการบิน และหลังการบิน เพื่อสร้างประสบการณ์การเดินทางที่ดีให้กับผู้โดยสารทุกท่าน ตัวอย่างเช่น บริการ “ROKKI” หรือ บริการ Wifi บนเครื่อง การซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน ‘Amazon of the Skies’ นิตยสารบนเครื่องบิน Travel 3Sixty รวมไปถึงบริการด้านการเงิน เช่น Big Pay และโปรแกรมสะสมแต้มการบิน เป็นต้น

นอกจากนี้ แอร์เอเชียยังวางแผนที่จะทำงานร่วมกับบริษัท Palantir ในการพัฒนาระบบการเข้าถึงความปลอดภัยสำหรับนักเดินทางในการผ่านขั้นตอนศุลกากรให้รวดเร็ว ที่ท่าอากาศยานต่างๆ ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือของอาเซียนในการประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานดูแลท่าอากาศยานและหน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งจะพัฒนากระบวนการปฏิบัติการ ความปลอดภัย และการพาณิชย์ ของกลุ่มแอร์เอเชียเข้าด้วยกัน โดยใช้การบูรณาการข้อมูลผ่านแพลตฟอร์ม Skywise ที่พัฒนาขึ้นโดยแอร์บัส เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการดำเนินการธุรกิจ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

“ปัจจุบัน แอร์เอเชียทำงานอย่างใกล้ชิดกับท่าอากาศยานชางงี ในการก้าวเข้าสู่ท่าอากาศยานที่ให้บริการผ่านระบบดิจิตอล ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวสอดคล้องไปด้วยดีกับโครงสร้างของสายการบินราคาประหยัดที่มุ่งเน้นความประหยัด และความมีประสิทธิภาพในการให้บริการผู้โดยสารสูงสุด รวมถึงยังเป็นการเพิ่มจำนวนผู้โดยสารให้กับท่าอากาศยานชางงีได้อีกด้วย และทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้จากการที่ท่าอากาศยานชางงีเข้าใจการทำงานของสายการบินราคาประหยัดอย่างแท้จริง รวมถึงเข้าใจว่าเราจะนำมาซึ่งการเติบโตทางรายได้ของสนามบินเอง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย และเรายินดีอย่างมากที่ได้ทำงานร่วมกับท่าอากาศยานระดับโลกที่เข้าใจถึงพลังของยุคดิจิตอล ที่จะนำพาให้ท่าอากาศยานก้าวสู่การพัฒนาอีกระดับ” นายโทนี่ กล่าว

สำหรับสายการบินแอร์เอเชีย ได้ย้ายการให้บริการจากอาคารผู้โดยสาร 1 (เทอมินอล 1) ไปยังอาคารผู้โดยสาร 4 (เทอมินอล 4) ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560โดยการให้บริการในรูปแบบใหม่ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ โดยได้นำเครื่องคิออสเช็คอิน ที่จะช่วยเช็คอิน และพิมพ์ตั๋วโดยสาร พิมพ์ป้ายติดกระเป๋า สัมภาระ เครื่องโหลดสัมภาระอัตโนมัติ ช่องทางศุลกากร และการเข้าสู่ประตูขึ้นเครื่องบิน ซึ่งจะใช้เทคโนโลนีในการจดจำใบหน้าของผู้โดยสาร มาให้บริการ

ทั้งนี้ การเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้แอร์เอเชียได้รับประโยชน์จากการเติบโตของผู้โดยสาร รวมถึงการที่ท่าอากาศยานได้เตรียมความพร้อมในการเชื่อมต่อการเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง ทำให้จะมีผู้โดยสารมาใช้บริการเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นโอกาสให้แอร์เอเชียสามารถที่จะขยายเส้นทางการบิน เพิ่มเส้นทางใหม่ๆ เข้าสู่ประเทศสิงคโปร์ได้มากขึ้นอีกด้วย

สำหรับข้อมูลจากปีที่แล้ว 49% ของผู้โดยสาร ที่เดินทางเข้า-ออกในประเทศสิงคโปร์ เป็นผู้โดยสารที่เดินทางโดยสายการบินราคาประหยัด และกลุ่มสายการบินแอร์เอเชียถือเป็นสายการบินต่างชาติที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ ขนส่งผู้โดยสารจำนวนมากกว่า 1 ใน 8 ของจำนวนผู้โดยสารทั้งหมด และเป็นสายการบินราคาประหยัดที่ใหญ่ที่สุดในเทอมินอล 4

ด้านแอร์เอเชีย สิงคโปร์เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2547 ในรูปแบบของการเป็นฐานปฎิบัติการบิน โดยเริ่มให้บริการในเส้นทางแรกคือ สิงคโปร์-กรุงเทพ วันละ 2เที่ยวบิน ปัจจุบันสิงคโปร์เป็นฐานปฏิบัติการบินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ให้บริการ 40 เที่ยวบินต่อวัน 280 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ โดยเที่ยวบินที่บินเข้า-ออก ประเทศสิงคโปร์ เป็นเส้นทางที่ให้บริการมาจากแอร์เอเชีย 4ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย และฟิลิปปินส์ เชื่อมโยง 15 จุดหมายปลายทางทั่วอาเซียน

ติดตามข่าวสาร กิจกรรม โปรโมชั่น และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook (facebook.com/AirAsia) และ Instagram (@airasia_thai) Twitter (@airasia_thai) Youtube (AirAsia Thailand)