บินแล้ว “ขับ” กับแอร์เอเชีย รับฟรีน้ำหนักกระเป๋า 15 กิโล

20140708-banner-thth-car_rentals_promotions

จองรถเช่ากับแอร์เอเชียตั้งแต่วันที่ 10 – 20 ก.ค. 2557 รับฟรีคูปองน้ำหนักกระเป๋า 15 กก. มูลค่า 300 บาท

ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

1. จองรถเช่าภายในประเทศกับแอร์เอเชียที่ cars.airasia.com
ตั้งแต่วันที่ 10 – 20 ก.ค. 2557
2. ระยะเวลาเช่ารถตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค – 31 ต.ค. 2557
3. รับฟรีคูปองน้ำหนักกระเป๋า 15 กก. มูลค่า 300 บาท สำหรับใช้บริการฝากสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 15 กก. แรก เมื่อเดินทางกับสายการบินไทย์แอร์เอเชียเส้นทางในประเทศเท่านั้น
4. คูปองน้ำหนักกระเป๋า 15 กก. สามารถใช้ได้ในวันเดินทางตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค – 31 ต.ค. 2557
5. คูปองน้ำหนักกระเป๋าจะระบุชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ในการใช้ โดยจะเป็นชื่อเดียวกับผู้เช่ารถ (ผู้ขับขี่หลัก) และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นใช้แทนได้  การจองรถเช่าหนึ่งครั้ง (หนึ่งบุ๊คกิ้ง) จะได้รับสิทธิ์ในการรับคูปอง น้ำหนักกระเป๋าหนึ่งใบเท่านั้น
6. เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ตามอีเมล์ หรือ เบอร์โทรศัพท์ ที่แจ้งไว้ในการจองรถเช่า เพื่อทำการจัดส่งคูปองน้ำหนักกระเป๋าภายในวันที่ 31 ก.ค. 2557
7. สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า