Discount at Kidzania Bangkok

140520-wb-kidzania-bangkok-discount-thth
แอร์เอเชียทำความฝันของเด็กๆ ให้เป็นจริงในเมืองจำลองคิดส์ซาเนีย
เพียงแสดงบัตรโดยสารแอร์เอเชีย รับส่วนลดค่าเข้าเมืองคิดส์ซาเนีย กรุงเทพฯ 40%
และส่วนลด 20% สำหรับการซื้อของที่ระลึกทันที!
วันนี้ถึง15 สิงหาคม 2557

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

- แสดงบัตรโดยสารสายการบินแอร์เอเชีย (boarding pass) ที่มีการเดินทางระหว่างวันที่ 15 พ.ค. ถึง 15 ส.ค. 2557 (เที่ยวบิน FD เท่านั้น)
- บัตรโดยสารหนึ่งใบสามารถใช้เป็นส่วนลดได้สูงสุด 4 ท่าน โดยมีเด็กไม่เกิน 2 ท่าน และผู้ใช้สิทธิ์ 1 ท่านต้องเป็นผู้มีชื่ออยู่ในบัตรโดยสารนั้น
- จำกัดจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ 500 ท่านสำหรับวันธรรมดา และ 250 ท่านสำหรับวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
- ใช้ส่วนลดได้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. - 15 ส.ค. 2557