โปรโมชั่น #halfabillionข้อตกลงและเงื่อนไข

อาหารบนเที่ยวบิน

  1. โปรโมชั่นสำหรับผู้โดยสารที่สั่งอาหารล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้ถึง 27 พฤษภาคม 2561 เวลา 23.01 น. (GMT+7) โดยเดินทางตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 23.01 น. (GMT+7) ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 22.59 น. (GMT+7) บนเที่ยวบินรหัส FD, XJ, QZ, XT และ Z2
  2. โปรโมชั่นของเล่นสมนาคุณจะมอบให้กับผู้โดยสารจนกว่าของจะหมดและเฉพาะผู้โดยสารที่เดินทางและสั่งจองอาหารชุด Lil' Star Combo ภายในระยะเวลาโปรโมชั่น
  3. การสั่งอาหารล่วงหน้าต้องดำเนินการสั่งอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทางสำหรับทุกเส้นทาง ยกเว้นเส้นทางนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย (โกลด์โคสต์) ที่ต้องสั่งอาหารอย่างน้อย 48 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนการเดินทาง
  4. สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ของ Santan

Duty Free & Merchandise

  1. สามารถใช้โปรโมชั่นโค้ดได้ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ที่เว็บไซต์ www.ROKKISHOP.com
  2. ต้องมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ RM300 ขึ้นไปโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ สำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสินค้าที่ระลึกแอร์เอเชีย
  3. สามารถสั่งซื้อสินค้าปลอดภาษีล่วงหน้าได้ถึง 72 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางพร้อมให้บริการสำหรับเที่ยวบินรหัส AK, D7, QZ, XT และ Z2 เท่านั้น
  4. สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าปลอดภาษีและสินค้าที่ระลึก