เช็คอินด้วยตนเอง บินสบายให้โชค

เช็คอินด้วยตนเอง.. บินสบายให้โชค2ชั้นง่ายๆ ด้วยเว็บเช็คอิน, คีออส, โมบายแอพ

ชั้นที่ 1 : รับฟรี! เครื่องดื่มทรูคอฟฟี่

เพียงแสดงบัตรโดยสารที่ปริ้นด้วยตัวเองหรือปริ้นจากเครื่องคีออสที่ประตูทางออกขึ้นเครื่อง รับคูปองกาแฟจากทรูคอฟฟี่ฟรีทันที
ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2556 หรือจนกว่าของจะหมด

ชั้นที่ 2 : ลุ้นบินฟรี! ทุกสัปดาห์

เพียงเช็คอินด้วยตนเองผ่านเว็บเช็คอิน รับสิทธิ์ลุ้นบินฟรีทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 7 รางวัล*รวมทั้งสิ้น 70 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 700,000 บาท
ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2556 เท่านั้น

ข้อกำหนดและเงื่อนไข:
*
 • ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.airasia.com หรือ FB: AirAsiaThailand
 • บัตรกำนัลตั๋วเครื่องบิน สำหรับเดินทาง ไป – กลับ ภายในประเทศไทย จากสายการบินไทยแอร์เอเชีย  ประเภทชั้นประหยัด สำหรับ 1 ที่นั่ง (ของรางวัลดังกล่าวสำหรับการเดินทาง ไป – กลับภายในประเทศไทย ไม่ระบุปลายทาง  จำนวน 1 ครั้งเท่านั้น ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ได้รับรางวัล สำหรับ 1 ที่นั่ง) มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท จำนวน  7 รางวัล / ครั้ง รวมจับรางวัล 10 ครั้ง จำนวน 70 รางวัล  รวมมูลค่า 700,000  บาท
 • เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของทางบริษัท
 • รางวัลสำหรับการจับรางวัลครั้งที่ 1  – ครั้งที่ 10

  กำหนดจับรางวัล 10 ครั้ง** เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2556 – วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และกำหนดจับรางวัลดังนี้

   วันเดินทาง ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
  1. 21 – 27 ตุลาคม 2556 30 ตุลาคม 2556
  2. 28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2556 6 พฤศจิกายน 2556
  3. 4 – 10 พฤศจิกายน 2556 13 พฤศจิกายน 2556
  4. 11 – 17 พฤศจิกายน 2556 20 พฤศจิกายน 2556
  5. 18 – 24 พฤศจิกายน 2013 27 พฤศจิกายน 2556
  6. 25 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2556 4 ธันวาคม 2556
  7. 2 – 8 ธันวาคม 2556 11 ธันวาคม 2556
  8. 9 – 15 ธันวาคม 2556 18 ธันวาคม 2556
  9. 16 – 22 ธันวาคม 2556 25 ธันวาคม 2556
  10. 23 – 31 ธันวาคม 2556 6 มกราคม 2557
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:
  **
 • หมายเหตุ ชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับรางวัลในแต่ละครั้ง ทางบริษัทฯจะไม่นำมารวมจับรางวัลในครั้งต่อไปประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางเว็บไซต์ www.facebook.com/airasiathailand
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  1.

  ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ และทะเบียนบ้าน ระบุชื่อตรงตามจดหมายแจ้งโชค พร้อมจดหมายแจ้งโชคฉบับจริงที่ระบุว่าเป็นผู้โชคดีในกรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้บิดา มารดา นำสูติบัตรมาแสดงตน พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัทฯในวันและเวลาทำการภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในแต่ละครั้ง หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป

  2. ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏรายชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้หรือโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นและไม่มีเงินสดเป็นส่วนประกอบในของรางวัลและผู้โชคดีมีสิทธิ์จะได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้นตลอดรายการ
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองเพื่อทดแทน ในกรณีผู้ที่ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด
  4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล มูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.101/2544
  ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล มูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.101/2544
  5.หากผู้เข้าร่วมรายการกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนตามขั้นตอนการลงทะเบียนที่บริษัทฯกำหนดหรือไม่ตรงตามความเป็นจริงหรือมีพฤติกรรมเชิงทุจริตในการชิงรางวัล บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การร่วมกิจกรรมหรือรับรางวัลทันที หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด หรือมีเจตนาอันมีผลเสียหาย หรือเข้าข่ายทุจริต ทางทีมงานมีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ ออกจากกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  5. หากผู้เข้าร่วมรายการกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนตามขั้นตอนการลงทะเบียนที่บริษัทฯกำหนดหรือไม่ตรงตามความเป็นจริงหรือมีพฤติกรรมเชิงทุจริตในการชิงรางวัล บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การร่วมกิจกรรมหรือรับรางวัลทันที หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด หรือมีเจตนาอันมีผลเสียหาย หรือเข้าข่ายทุจริต ทางทีมงานมีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ ออกจากกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. พนักงาน บริษัท ไทย แอร์เอเซีย จำกัด ,พนักงานตามสัญญาจ้างและครอบครัว และบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้องและครอบครัวไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้
  7. คำตัดสินของ คณะกรรมการ บริษัท ไทย แอร์เอเซีย จำกัด  ถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด
  8. ทางบริษัทฯถือว่าผู้ร่วมรายการทุกท่านที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของการชิงรางวัลนี้ทุกประการ